Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse balastiere pentru Primaria Municipiului Reghin- anul 2013


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
537.680 RON

Castigatorul Licitatiei: LAS PROM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141053/17.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135661
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Adresa postala: REGHIN, P-TA PETRU MAIOR NR.41, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA HARSAN-DIACONU, Tel. +40 265511112, Email: [email protected], Fax: +40 265512542, Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Publica Locala
Activitate (activitati)
Altele: Autoritate Publica Locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse balastiere pentru Primaria Municipiului Reghin- anul 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare:
Produsele sunt pentru Sectia de Drumuri a Primariei Mun. Reghin, str. Apalinei nr.118
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. PENTRU PREPARAT MIXTURA ASFALTICA: nisip natural sort 0-4= 3.000 t., agregat grosier concasat sort 4-8 = 3.000 t., agregat grosier concasat sort 8-16 = 4.000 t.2. PENTRU REPARATII STRAZI: agregat grosier concasat sort 0-63 = 7.000 t., balast brut = 7.000t.3. MATERIAL ANTIDERAPANT: Nisip natural SORT 0-4 = 2.500 t.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212310-6 - Balast (Rev.2)
14210000-6-Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
537, 680RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S241-396488din14.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11/08.04.2013 Denumirea: Produse balastiere pentru primaria Municipiului Reghin - anul 2013
V.1) Data atribuirii contractului 08.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 571300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 537680.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 10
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conform prevederilor art.11 alin. 4 si 5 din Hg nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o dexclaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. Ofertantul are obligatia de a prezenta/ completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Autoritatea va incheia contractul cu un singur operator economic pentru o perioada de 12 luni de la data intrarii in vigoare( de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor). Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire ? pretul cel mai scazut. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: in cazul in care exista oferte financiare cu preturi egale clasate pe locul I, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte financiare in plic inchis.Deoarece Primaria Mun. Reghin nu are posibilitati de depozitare in totalitate a cantitatilor solicitate, aceste produse se vor achizitiona esalonat, in functie de necesitatile achizitorului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Primariei mun. Reghin
Adresa postala: P-ta Petru Maior, nr. 41, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Tel. +40 265511112, Email: [email protected], Fax: +40 265512542, Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2013 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer