Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PRODUSE DE CURATENIE, CURATAT SI LUSTRUIT; ARTICOLE DE MENAJ SI DE UZ CASNIC


Anunt de intentie numarul 26656/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi
Adresa postala: str. Vasile Lupu nr. 57 A, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700309, Romania, Punct(e) de contact: Marian Matei, Tel. +40 232272122, Email: [email protected], Fax: +40 232240088, Adresa internet (URL): www.dasiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
PRODUSE DE CURATENIE, CURATAT SI LUSTRUIT; ARTICOLE DE MENAJ SI DE UZ CASNIC
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Sediile centrelor de plasament din subordinea DGASPC
Cod NUTS: RO213 - Iasi
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 254, 000RON
Furnizare de produse pentru mentinerea igienei si curateniei din centrele de plasament
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
39800000-0 - Produse de curatat si de lustruit (Rev.2)
24311000-7-Elemente chimice, acizi anorganici si compusi (Rev.2)
39220000-0-Echipament de bucatarie, articole de menaj si de uz casnic si articole de catering (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 15.04.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Cerere de oferte.Cerintele de calificare si selectie: a)Sit.pers. a ofertantului: Decl.de eligibilitate; Decl.privind neincadrarea in preved.art.181 din OUG 34/2006;Decl.privind neincadrarea in preved. art.69.1 din OUG 34/2006;Decl.priv.cal.de particip.la procedura;Decl.priv.cal. de particip. la proced. cu oferta independenta cf.Ordin ANRMAP 314/2010; Certif.de atestare fiscala(datorii la bugetul consolidat general) si Certif.de taxe si impozite locale(datorii la bugetele locale). b)Cap.de exercitare a activit. procesionale: Certif.constatator emis de ORC. c)Capacit.ec.si financiara: Inform. generale cuprinzand si CA pe ultimii 3 ani. d)Capacit. tehnica si/sau profesionala: Lista principalelor livrari de prod.in ultimii 3 ani;Mostre;Certif.de cal.ISO 9001/2008 sau echivalent.Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer