Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PRODUSE ELECTRICE


Anunt de participare (utilitati) numarul 62256/26.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Bucuresti, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr. 68, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Marcel POP, Tel.021/318.52.58, Email: [email protected], Fax: 021/312.91.46, Adresa internet (URL): www.cnu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala a Uraniului - Sucursala Feldioara
Adresa postala: Str. Dumbravii, nr. 1 , jud. Brasov, Localitatea: Feldioara, Cod postal: 507065, Romania, Punct(e) de contact: Marcel POP, Tel.0268/265.137, Email: [email protected], Fax: 0268/265.445
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PRODUSE ELECTRICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Compania Nationala a Uraniului - Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, comuna Feldioara, jud. Brasov, Tel. 0268 / 265.137
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de: Lotul 1 APARATURA AMC; Lotul 2 ACCESORII PENTRU INSTALATII ELECTRICE;
Lotul 3 SET COMPLET DE IZOLATORI SI GARNITURI PENTRU TRANSFORMATOR; Lotul 4 ROTAMETRE; Lotul 5 - SIRMA DE BOBINAJ, conform Documentatiei de atribuire atasate prezentului anunt de participare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33252400-5 - Echipament de masurare si de control (Rev.1)
27341000-7-Sarma (Rev.1)
27726100-1-Tuburi si conducte din cupru (Rev.1)
31650000-7-Accesorii izolante (Rev.1)
33252310-7-Manometre (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 APARATURA AMC; Lotul 2 ACCESORII PENTRU INSTALATII ELECTRICE;
Lotul 3 SET COMPLET DE IZOLATORI SI GARNITURI PENTRU TRANSFORMATOR; Lotul 4 ROTAMETRE; Lotul 5 - SIRMA DE BOBINAJ, in cantitatile specificate la sectiunea caiet de sarcini a documentatiei de atribuire atasate.
Valoarea estimata fara TVA: 163, 250RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita constituirea garantiei de participare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri provenite din surse proprii, constituite din valorificarea productiei interne
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: 1.Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (Formularul 12 A); 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, (Formularul 12 B); 3.Certificat de inregistrare; 4.Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nesolicitate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii generale despre ofertant; 2.Autorizare pentru livrarea produselor emisa de producator; 3. Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2008 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2008 08:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2008 09:00
Locul: Sucursala Feldioara, str. Dumbravii, nr. 1, comuna Feldioara, jud. Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti - sectia a VIII-a - contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania, Tel.021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021-332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021- 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021- 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala a Uraniului SA Bucuresti - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, nr. 68, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2008 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer