Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Produse lactate si de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si privat" din municipiul Baia Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.377.059 RON

Castigatorul Licitatiei: ALBALACT S.A.
Anunt de atribuire numarul 82915/24.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74671
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0262/211001/149, 154, In atentia: Carmen Zamfirescu, Email: [email protected], Fax: 0262/212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Produse lactate si de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de statsi privat cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si privat" din municipiul Baia Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradinitele si Scolile cu clasele I-VIII din municipiul Baia Mare, conform Anexei nr. 1 la Caietul de Sarcini
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse lactate si de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si privat din municipiul Baia Marejud. Maramures, pentru anul scolar 2009-2010, in cadrul programului guvernamental Lapte-corn.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 377, 059.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
34
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S143-209659din29.07.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20570 Denumirea: Furnizarea produselor lactate
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510200, Romania, Tel.0258816425, Email: [email protected] ;[email protected];[email protected], Fax: 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1560948.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 872784.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 20572 Denumirea: Furnizarea produselor de panificatie
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEL PITAR S.A.
Adresa postala: strada Timis, nr. 22, parter, biroul nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240630, Romania, Tel.0250.746.001; 0250 4609953, Email: [email protected], Fax: 0250.746.004; 0250 4609909, Adresa internet (URL): www.velpitar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 688654.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 504275.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute: Primaria municipiului Baia Mare, jud. Maramures, str. Gh. Sincai nr. 37, tel. 0262-211001/154, tel/fax 0262/212171, Serviciul Achizitii Publice, intre orele 7-15 de luni pana joi si vineri intre orele 7-13, sau la tel. 0262-211001/259, Serviciul Public Asistenta Sociala.Documentatia de atribuire poate fi obtinuta prin descarcarea documentului atasat prezentului anunt.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - C.N.S.C.
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4(021)310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Instanta de Contencios Administrativ si Fiscal de pe langa Tribunalul Judetean Maramures
Adresa postala: B-dul Republicii nr. 2A, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430264, Romania, Tel.+4(0262)218.235, Fax: +4(0262)218.209
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2009 13:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer