Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - produse lactate/produse panificatie si morarit


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
221.298 RON

Castigatorul Licitatiei: COREX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147151/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141808
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: CLAUDIA POENARU, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
produse lactate/produse panificatie si morarit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de RecuperareIasi Str.P.halipa nr.14
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse lactate/produse panificatie si morarit
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15610000-7-Produse de morarit (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
221, 298RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1897 Denumirea: produse lactate
V.1) Data atribuirii contractului 13.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COREX S.R.L.
Adresa postala: STR.BRESLELOR NR.15, ap 4, Localitatea: Odorheiu Secuiesc, Cod postal: 535600, Romania, Tel. 0266214985; 0741034194, Email: [email protected], Fax: 0266214984
ROMLACTA S.A.
Adresa postala: sat Letcani com. Letcani, Localitatea: Letcani, Cod postal: 707280, Romania, Tel. 0232767202, Email: [email protected], Fax: 0232767202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 206424.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 187980.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1898 Denumirea: produse panificatie si morarir
V.1) Data atribuirii contractului 13.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STRUNGARIU & CO RIGAMS LM SNC
Adresa postala: Str. Carpati, nr 5, Bl. 656, Ap. 4, Sc. B, Et. 1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 707027, Romania, Tel. 0232222014, Email: [email protected], Fax: 0232222014
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 33324.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33318.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vedereaincarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi Departajarea ofertelor cu preturi egale clasate pelocurile din clasament adica cele 3 se va solicita clarificari prin intermediul SEAP, sectiunea ?intrebari?/lot in vederea incarcarii electronice decatre operatorii economici de documente care contin noile preturi astfel incat noile preturi reofertate sa nu afecteze ceilati ofertanti clasati pelocurile de mai sus
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiu juridic
Adresa postala: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi.Str.P.Halipa nr.14, Localitatea: ias, Localitatea: iasi, ,Localitatea: iasi, Cod postal: 700656, Romania, Tel. +40 0332/410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332/410774, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.11.2013 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer