Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
66.164 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTRIC CONTROL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 89870/29.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 75010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala: str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR PIPEREA, Tel.0247/314415, Fax: 0247/314415, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse pentru implementarea proiectului , ,Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Consiliul Judetean Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse pentru implementarea proiectului , ,Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatile Vitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman.LOT 2=sistem automat de monitorizare a apei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38410000-2 - Instrumente de masurat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66, 164RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 192 Denumirea: Reabilitare baraje aflate pe paraul Vijistea, jud.Teleorman-Sistem automat de monitorizare a apei
V.1) Data atribuirii contractului 12/21/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRIC CONTROL S.R.L.
Adresa postala: Str. Simion Barnutiu, nr.44, Localitatea: Deva, Cod postal: 330065, Romania, Tel.0254220265, Email: [email protected], Fax: 0254220265
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 66185.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66164.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL PHARE CBC 2006 ROMINIA BULGARIA Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria. Proiectul , ,Reabilitarea barajelor aflate pe paraul Vijistea in localitatileVitanesti, Rasmiresti, Marzanesti, judetul Teleorman Cod PERSEUS RO 2006/018 - 445.01.03.05
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140047, Romania, Tel.0247/311201, int.334
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2009 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer