Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Produse si piese de schimb pentru calculatoare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
142.293 RON

Castigatorul Licitatiei: CARO COMP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147232/08.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143326
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: sos. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: D-na Milica GHINDOC, Tel. +40 269805134, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Produse si piese de schimb pentru calculatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos. Sibiului nr. 5, Medias, Jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce urmeaza sa fie achizitionate sunt necesare pentru repararea calculatoarelor din dotarea SIRCOSS
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31154000-0 - Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)
32413100-2-Rutere de retea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
142, 293.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3117 Denumirea: Produse si piese de schimb pentru calculatoare
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CARO COMP S.R.L.
Adresa postala: Str.Revolutiei, Nr.13, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540043, Romania, Tel. 0265-216325, Email: [email protected], Fax: 0265-210040, Adresa internet (URL): www.carocomp.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44121.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 14
Contract nr: 3116 Denumirea: Produse si piese de schimb pentru calculatoare
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GAMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: Str.Avram Iancu, Nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551058, Romania, Tel. +40 0269/846076, Email: [email protected], Fax: +40 0269/846076, Adresa internet (URL): http: //www.gamacomputers.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8242.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 3115 Denumirea: Produse si piese de schimb pentru calculatoare
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDATRONIC SERV S.R.L.
Adresa postala: Str. Liviu Rebreanu nr. 11, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540015, Romania, Tel. +40 265264886, Email: [email protected], Fax: +40 265267500, Adresa internet (URL): www.redatronic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12424.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 6, 7, 10, 13
Contract nr: 3114 Denumirea: Produse si piese de schimb pentru calculatoare
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELSACO SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Str Cuza Voda nr 3, Bloc M3D, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710137, Romania, Tel. +40 755400259, Email: [email protected], Fax: +40 231532905, Adresa internet (URL): http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61663.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 12, 15
Contract nr: 3113 Denumirea: Produse si piese de schimb pentru calculatoare
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOBIS SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: ARPASU DE SUS NR.505, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550399, Romania, Tel. 0269230039, Email: [email protected]; [email protected]; [email protected], Fax: 0269230059, Adresa internet (URL): www.sobis.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15843.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 8, 11
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului total al produselor in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta ?, insotit de , ,Centralizator de preturi??, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare sunt membrii comisiei de evaluare.- Se va prezenta modelul de contract (cu eventuale obiectiuni formulate numai pentru clauzele specifice, clauzele obligatorii nu se negociaza) pana la termenul limita de depunere a ofertelor, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului pe fiecare pagina, in vederea insusirii clauzelor contractuale. Neprezentarea modelului de contract semnat si stampilat pana la termenul limita de depunere a ofertelor, se considera acceptare tacita de catre ofertant a clauzelor contractuale, acestea nemaiputand fi modificate ulterior. La formularea de obiectiuni se va tine cont de art. 36, alin.2, literele a si b, din HG 925/2006.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/830283.Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina invitatia de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Potrivit art. 11 alin. 4 si 5 din HG 925/2006 modificata si completata cu 834/2009, in vederea calificarii, ofertantul poate prezenta initial, doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. In declaratia si anexa cuprinse in Capitolul IVofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Termenul nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: Johann Sebastian Bach, nr. 4, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550227, Romania, Tel. +40 269217104, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 269217702, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. ? S.I.R.C.O.S.S. ? Biroul Juridic
Adresa postala: Sosd. Sibiului nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805154, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 10:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer