Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROFILE-TABLA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
593.483 RON

Castigatorul Licitatiei: CLEMANS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143234/03.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 136967
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str Energeticianului nr 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215499, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-409, In atentia: Rata vasile, Email: [email protected], Fax: +40 253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROFILE-TABLA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SOCIETATEA CE Oltenia SA, Depozitul Central alSUCURSALEI ELECTROCENTRALE ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Materialele se folosesc in activitatea de mentenanta de tip LN 3-1, LN 3-2 bloc nr. 3, 5 si 6, sistem preparare praf carbune, reparatii cazan, auxiliare cazan, reparatii turbine, concasare din cadrul S.E. Rovinari.Valoarea estimata fara TVA: minima 704.151, 25 lei ? maxima 901.978, 72 lei.Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.901.978, 72lei = 704.151, 25 lei/2013+197.827, 47 lei/4luni2014; prelungire contract cu 4luni/2014, conformart. 6 din HG 925/2006.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44334000-0 - Profile (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
593, 483.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 226/ER Denumirea: PROFILE TABLA
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CLEMANS S.R.L.
Adresa postala: STR. GEORGE COSBUC, NR16, PITESTI, JUD. ARGES, Localitatea: stefanesti, Cod postal: 117723, Romania, Tel. 0248/283044, Email: [email protected], Fax: 0248/283044
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 561352.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 487406.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 224/ER Denumirea: BARE LAMINATE NEFEROASE
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Comat Dolj S.A.
Adresa postala: Str. Sararilor nr. 37, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200516, Romania, Tel. 0251562677, Email: [email protected], Fax: 0251562530, Adresa internet (URL): www.comat.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 119636.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 95347.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 225/ER Denumirea: GRATARE WEMMA
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECATECH SERV S.R.L.
Adresa postala: str. Cerna, bl.1, sc.2, ap.15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210103, Romania, Tel. 0745095224, Email: [email protected], Fax: 0353401890
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11655.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10730.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, si garantiile solicitate, conf. Lg. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul poate sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG 34/2006 si HG 925/2006(cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale specifice din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei, sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise. Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile lucratoare, de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.3. In cadrul sedintei de deschidere se va consemna: - daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Anuntul de participare;
- daca a fost constituita garantia de participare.- vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate.- lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).4. La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de la art. 33, alin. 3 din HG 925/2006.5. Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.6. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti, pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comportamentul juridic
Adresa postala: Aleea Energeticienilor nr 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2013 08:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer