Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROFILE-TABLA, BARE BRONZ, CUPRU, ALAMA SI TEFLON


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
339.293 RON

Castigatorul Licitatiei: BAUROM CONSTRUCT SRL
Anunt de atribuire numarul 135042/12.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126484
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse Energie, Tel. +40 0253372556-409, In atentia: Ing. Rata Vasile, Email: [email protected], Fax: +40 0253371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROFILE-TABLA, BARE BRONZ, CUPRU, ALAMA SI TEFLON
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC CE Rovinari SA, Depozitul Central alTERMOCENTRALEI ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele se folosesc in activitatea de reparatie a diferitelor agregate energetice ale SC Complexul Enegetic rovinari: ventilatoare de aer, ventilatoare de gaze, ventilatoare de racire, preincalzitoare de aer, instalatia de transport si macinare carbune, tubulaturi de aer si gaze, etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44334000-0 - Profile (Rev.2)
44330000-2-Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
339, 293.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15/ER Denumirea: PROFILE-TABLA
V.1) Data atribuirii contractului 25.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BAUROM CONSTRUCT SRL
Adresa postala: Str. Soimului, Nr. 12A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Tel. +40 744651777, Email: [email protected], Fax: +40 213616221, Adresa internet (URL): www.baurom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 262439.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 16/ER Denumirea: BARE BRONZ, CUPRU, ALAMA SI TEFLON
V.1) Data atribuirii contractului 25.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHARLIE COMAT S.R.L.
Adresa postala: b-dul Ghe.Chitu, nr.55, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200541, Romania, Tel. 0251522122, Email: [email protected], Fax: 0251522122
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 76853.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si garantia de buna executie, conform Legii nr. 346/2004, art.16, alin.2.2. Ofertantul este obligat sa prezinteeventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006( cu modificarile ulterioare), sub rezerva respingerii ofertei prezentate, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul ofertant, prin comunicari scrise.Pentru clarificari la documentele existente in oferta, comisia de evaluare va acorda un termen de maxim 3 zile de la momentul solicitarii. In situatia in care clarificarile nu vor fi transmise in termenul stabilit, ofertele vor fi respinse.In cadrul sedintei de deschidere se va consemna : -Daca ofertele au fost depuse pana la data si ora mentionate in Fisa de date si Invitatia de participare;
- Daca a fost constituita garantia de participare.-Vor fi deschise ofertele financiare si se vor citi si consemna in procesul verbal preturile ofertate, verificandu-se daca a fost ofertata intreaga cantitate a lotului.- Lista documentelor depuse(veridicitatea lor va fi verificata ulterior sedintei de deschidere).Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor sau dupa caz cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.- Dupa efectuarea clasamentului, in cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor societati pina la departajare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul GorjSectiunea comerciala
Adresa postala: Str.Tudor Vladimirescu 34, jud.Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2012 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer