Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Program de calcul numeric pentru simulare acustica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
229.839 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MAGIC ENGINEERING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131758/13.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare Comoti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu Nr. 220D, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Punct(e) de contact: Silviu IONESCU, Tel. +40 214340198, Email: [email protected], Fax: +40 214340141, Adresa internet (URL): http: //www.comoti.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institut National
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare-Dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Program de calcul numeric pentru simulare acustica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul I.N.C.D.Turbomotoare COMOTI, B-dul Iuliu Maniu nr. 220D, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Program de calcul numeric pentru simulare acustica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48461000-7 - Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
229, 838.71RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produsele in cauza sunt fabricate exclusiv in scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare in conditiile mentionate in directiva relevanta
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1787/2012 Denumirea: Program de calcul numeric pentru simulare acustica
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MAGIC ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 4B, AP. 7, BRASOV, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500003, Romania, Tel. +40 268337141, Email: [email protected], Fax: +40 268337149
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 230000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 229838.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104341, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr. 220D, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Tel. +40 214340198, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 214340241, Adresa internet (URL): www.comoti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2012 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer