Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Program de gestionare a documentelor digitale, modul al programului de gestiune a bazei de date a bibliotecii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.866 EUR

Castigatorul Licitatiei: EX-LH KFT
Anunt de atribuire numarul 143302/07.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0256403151, In atentia: Dana Suba, Email: [email protected], Fax: +40 0256403153, Adresa internet (URL): www.upt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Program de gestionare a documentelor digitale, modul al programului de gestiune a bazei de date a bibliotecii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Politehnica Timisoara, Biblioteca UPT, Timisoara, Bd Vasile Parvan nr.2B
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea programului de Gestionare a documentelor digitale, modul al programului de gestiune a bazei de date a bibliotecii, este necesara pentru a facilita accesul utilizatorilor acesteia la mai multa informatie. Aceasta informatie este in format digital putand fi intr-o varietate de tipuri de obiecte digitale, precum documente text (doc, xls, txt...), imagini (jpg, tiff, gif, png, bnp ...), materiale audio si video.In cazul formatelor obiectelor digitale care permit indexare, programul faciliteaza cautarea in textul integral al resurselor.Utilizarea modulului de program va permite gestionarea tuturor documentelor realizate de UPT in format electronic.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48517000-5 - Pachete software IT (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 866EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3048 Denumirea: Program de gestionare a documentelor digitale, modul al programului de gestiune a bazei de date a bi
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EX-LH KFT
Adresa postala: 1054, Budapesta, str.Arany J.nr.1, ,Localitatea: Budapesta, Cod postal: xxxx, Hungary, Tel. 036 12691642
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14910.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13866.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 91, 299 Moneda: RON
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 15:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer