Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011 ? 2012 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.801.923 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TELOXIM CON SRL
Anunt de atribuire numarul 131378/02.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121224
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Constantin, Tel. +40 2127539, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2011 ? 2012 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Pe raza administrativa a judetului Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de deszapezire pe aproximativ 380 km de drumuri judetene in judetul Ilfov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 801, 922.57RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9159/01.11.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S213-348076din05.11.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101/02 Denumirea: Dezapezire 2011-2012, Baza I, II, IV, V, VI
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TELOXIM CON SRL
Adresa postala: Str.Dambovita, nr.59-61, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Fax: 0372.118.300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2423183.08 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 4, 5, 6
Contract nr: 102/01 Denumirea: Dezapezire 2011-2012, Baza III
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMAR S.R.L.
Adresa postala: STR. LEONIDA NR. 25, SECTOR2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020555, Romania, Tel. 021/212.15.71, Email: [email protected], Fax: 021/212.12.19
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 378739.49 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 3104641, Fax: +40 3104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: sos. Oltenitei, nr. 70-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel. +40 3195183, Fax: +40 3191688
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Ilfov, Serviciul Juridic, Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: Str.Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 2125897, Fax: +40 2125699
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2012 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer