Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2013-2014??- Baza III, Baza IV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
654.874 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. VICE COM 95 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142273/29.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Calinoiu Constantin, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2013-2014??- Baza III, Baza IV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Pe raza administrativa a judetului Ilofv
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
, ,Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2013-2014??- Baza III, Baza IV
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
654, 874.07RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13557 Denumirea: Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumur
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VICE COM 95 S.R.L.
Adresa postala: Str.Negru Voda, nr.59A, Judetul Ilfov, Localitatea: Branesti, Cod postal: 077030, Romania, Tel. 021/350.63.71, Fax: 021/350.63.71
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2325127.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 654874.07 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Durata pentru care s-a atribut contractul ca urmare a procedurii de achizitie ?Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, conform art. 122, lit. c?, va fi pana la atribuirea contractelor de prestari servicii privind ?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2013 - 2014? prin procedura de ?licitatie deschisa?, care va avea sedinta de deschidere a ofertelor in data de 02.12.2013.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul Nationalde Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos, nr.6, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104642, Fax: +40 218900745
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos.Oltenitei, nr.70-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel. +40 31995183, Fax: +40 3191688
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Ilfov-Consiliul Judetean-Serviciul Juridic Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: Gh.Manu, nr.18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 2127534/2125693, Fax: +40 2127534/2125699
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer