Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2013-2014?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.594.448 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147349/10.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143424
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Calinoiu Constantin, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Consilii Judetene-Consiliul Judetean Ilfov
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2013-2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Pe raza administrativa a judetului Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernilor 2013-2014?.Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazuteaferent contractului/contractelor este de 0% respectiv 0 leiatat la nivel de total procedura cat si pentru fiecarelot in parte.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 594, 447.97RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S206-357196din23.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14871 Denumirea: , ,Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusu si inszapezirii Baza 1, 2
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: Str. Parcului, nr.77, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Tel. 021/323.90.90, Fax: 021/323.91.66
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1349381.01 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1149128.89 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 1
Contract nr: 14872 Denumirea: , ,Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii Baza 3
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. AS CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Comuna Moara Vlasiei, str. Eroilor nr. 14, ,Localitatea: Ilfov, Cod postal: 77130, Romania, Tel. 0727.363.857, Fax: 021/266.22.11
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 500805.18 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 430066.70 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 14875 Denumirea: Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe BAZA 4
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GRAND CONSTRUCT UTILAJE S.R.L,
Adresa postala: str. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 256-260, apt. 3, sector 1, Localitatea: Bucure?ti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021/315.40.58, Fax: 021/314.10.15
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 372358.97 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 349237.79 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 14873 Denumirea: Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapez pe Baza 5, 6
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. STONE S.R.L,
Adresa postala: str. 1 Decembrie, bl. 55, sc B, apt. 17, Jude? Dambovi?a, Localitatea: Gae?ti, Cod postal: 135200, Romania, Tel. 0345/814.121, Fax: 0345/814.121
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 877628.99 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 666014.59 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Continuare garantie de participare: Modalitati de retinere a garantiei de participare: Art. 87, alin. (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricumnu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitiepublica/acordul-cadruinperioada de valabilitatea ofertei.A se vedea nota de mai jos: Conformprevederilorart. 2781 alin.(1), lit.b) din O.U.Gnr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge, autoritatea contractanta va retine contestatarului parte din garantia de participare respectiv: - Lot I: 4.520, 94 lei;
- Lot II: 4.388, 44 lei;
- Lot III: 4.280, 80 lei;
- Lot IV: 3.723, 58 lei;
- Lot V: 4.276, 76 lei;
- Lot VI: 3.808, 64 lei;In cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi pret ? cel mai mic ? ofertantii vor depune un nou document ca urmare a solicitarii de clarificari de catre Autoritatea Contractanta. Reofertarea se va face in plicinchis depus la sediul autoritatii contractante.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos.Oltenitei, nr.70-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel. +40 03195183, Fax: +40 03195183
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, Serviciul Juridic, Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: Str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 2127534/2125693, Fax: +40 2127534/2125699
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 14:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer