Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2009 2010 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.304.701 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNOLOGICA RADION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85325/04.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 73306
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN ILFOV
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel-Mihai CONSTANTIN, Tel.2127534, 2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 2127534, 2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Programul de masuri si actiuni pentru prevenirea si combaterea lunecusului si inszapezirii pe drumurile judetene din Judetul Ilfov pe perioada timpului nefavorabil specific iernii 2009 2010 Baza I, Baza II, Baza III, Baza IV, Baza V, Baza VI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: pe raza administrativa a judetului Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Deszapezire si combaterea lunecusului si poleiului pe drumurile judetene
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 304, 700.97RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S168-242417din02.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11811/48 Denumirea: Baza I
V.1) Data atribuirii contractului 11/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOLOGICA RADION S.R.L.
Adresa postala: Str. Dimbovita, nr. 59-61, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Tel.0372118300, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0372118330
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 474242.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 11812/49 Denumirea: Baza II, III, IV, V, VI
V.1) Data atribuirii contractului 11/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONTRANS ILFOV S.A.
Adresa postala: Calea Bucuresti, nr. 2C bis, comuna Balotesti, judetul Ilfov, Localitatea: Balotesti, Cod postal: 077015, Romania, Tel.021/3159261, Fax: 021/3130123
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2178245.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 2, 4, 5, 6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia este atasata pe SEAP
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: sos. Oltenitei, nr. 70-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Tel.021/3195183, Fax: 021/3191688
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Ilfov, Serviciul Contencios Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: str. Gheorghe Manu, nr 18, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel.021/2125692, Fax: 021/2127534
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2009 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer