Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect de introducere canalizare si construire a unei statii de epurare in comuna Balan. Prezentul anunt anuleaza anuntul nr. 41387 / 14.01.2008, datorita unor greseli care apar la valoarea estimata a contractului, la garantia de participare si la modali


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
133.905 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.4 I INVEST S.A.
Anunt de atribuire numarul 41535/01.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 28694
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria comunei Balan, com.Balan, jud.Salaj.
Adresa postala: Loc. Balan, nr. 76, com.Balan, judetul Salaj, Localitatea: Zalau, Cod postal: 457025, Romania, Punct(e) de contact: Ion Mnere, Tel.0260 / 66.44.03; 0260 / 66.44.04, Email: [email protected], Fax: 0260 / 66.44.03; 0260 / 66.44.04
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect de introducere canalizare si construire a unei statii de epurare in comuna Balan. Prezentul anunt anuleaza anuntul nr. 41387 / 14.01.2008, datorita unor greseli care apar la valoarea estimata a contractului, la garantia de participare si la modalitatea de procurate a caietului de sarcini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sediul Primariei Balan, judetul Salaj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea Proiectului Tehnic pentru canalizare in cele cinci localitati ale comunei si de constrire a unei statii de epurare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131500-1 - Studiu de fezabilitate (Rev.1)
74232220-2-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.1)
74233200-3-Servicii de inginerie geotehnica (Rev.1)
74271800-7-Servicii de topografie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 133, 905 RON si 273, 750RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO 2004 / 017 - 553.04.01.04.03.71
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1086/07.03.2008 Denumirea: Proiect de introducere canalizare si construire a unei stataii de epurare in comuna Balan, jud. Sala
V.1) Data atribuirii contractului 2/25/2008
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.4 I INVEST S.A.
Adresa postala: Cluj Napoca, judetul Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, str. David Prodan, nr. 24, Cod postal: 400275, Romania, Tel.0264-433565, Fax: 0264-444568
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 133905.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2008 08:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer