Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat : proiectare si executie, inclusiv alimentarea cu energie electrica si asistenta tehnica, a obiectivului de investitie : ? Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, retea de canalizare si statie de epurare, construire centru af


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.476.198 RON

Castigatorul Licitatiei: COMPLIS S.A.
Anunt de atribuire numarul 110978/07.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 103369
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA RACIU
Adresa postala:  PRIMARIA RACIU, COMUNA RACIU, JUDET DAMBOVITA, Localitatea:  Raciu, Cod postal:  137267, Romania, Punct(e) de contact:  Primaria Raciu, Tel. 0245.242611, In atentia:  jr. Zaharia Alin, Email:  alinzahari[email protected], Fax:  0245.242611, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat : proiectare si executie, inclusiv alimentarea cu energie electrica si asistenta tehnica, a obiectivului de investitie : ? Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, reteade canalizare si statie de epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu , judetul Dambovita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Raciu, judet Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie, inclusiv a sistemului de alimentare cu energie electrica si asistenta tehnica, a obiectivului de investitii: ? Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, reteade canalizare si statie de epurare, construire centru after school in satul Raciu si dotare camin cultural in satul Raciu, comuna Raciu, judetul Dambovita?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233225-2 - Lucrari de constructii de sosele cu o singura banda pe fiecare sens de circulatie (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 476, 197.59RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 384 Denumirea: Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, reteade canalizare si statie de epurare, constr
V.1) Data atribuirii contractului 2/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPLIS S.A.
Adresa postala:  b-dul Unirii, nr.27 B, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130089, Romania, Tel. 0245/211531; 211671, Email:  [email protected], Fax:  0245/211531; 211671
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9971503.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8476197.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 26
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR prin ProgramulNational de dezvoltare Rurala -Masura 3.2.2 ?Renovarea si modernizarea satelor- 80%Contributia Guvernului Romaniei de la bugetul centralizat al statului- 20%
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia comerciala a Tribunalului Dambovita
Adresa postala:  Calea Bucuresti, nr. 3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130104, Romania, Tel. 0245.612344, Email:  [email protected], Fax:  0245.611893, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=120
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala:  Strada Emil Zola, Nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244.522.445, Email:  [email protected], Fax:  0244.522.452, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=42
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Raciu
Adresa postala:  str. Principala, nr. 455, Localitatea:  Raciu, Cod postal:  137267, Romania, Tel. 0245242611, Email:  [email protected], Fax:  0245242611
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2011 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer