Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat: alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti; canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti; alimentare cu apa si canaliza


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.863.482 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TRANS CONSTRUCT IMPORT-EXPORT SRL VISCA in asociere cu SC ARGOTAB COM SRL DEVA
Anunt de atribuire numarul 117283/25.08.2011
Informatii anunt de participare asociat 113829
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA TOMESTI-VATA
Adresa postala:  Sat Vata de Jos, str.Calea Crisului, nr.18, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara., Localitatea:  Vata de Jos, Cod postal:  337500, Romania, Punct(e) de contact:  MILU FOLESCU, Tel. 0254 681054, Email:  [email protected], Fax:  0254 681055, Adresa internet (URL):  -, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociere consilii locale
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat: alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti; canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti; alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Brotuna si Tarnava de Cris, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pe teritoriul adminstrativ teritorial al comunelor Tomesti si Vata de Jos
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari la Proiect integrat: alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia si Livada, comuna Tomesti; canalizare si statie de epurare in satele Dobrot, Leaut, Livada, Obarsa, Steia, Tiulesti, Tomesti; alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Brotuna si Tarnava de Cris, comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 863, 481.44RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Perioada de garantie a lucrarilor
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S56-090966din22.03.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 379 Denumirea: Proiect integrat: alimentare cu apa a localitatilor Obarsa, Dobrot, Leaut, Tiulesti, Tomesti, Steia
V.1) Data atribuirii contractului 7/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRANS CONSTRUCT IMPORT-EXPORT SRL VISCA in asociere cu SC ARGOTAB COM SRL DEVA
Adresa postala:  Sat VISCA, com.VORTA, nr.62, judetul Hunedoara, Localitatea:  VISCA, Cod postal:  330020, Romania, Tel. 0254 232170, Fax:  0254 232432
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17863481.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program PNDR, masura 3.2.2. "Renovarea , dezvoltarea satelor , imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale " Contract de finantare : C .322030852200017
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala:  Adresa postala: Str. 1 Decembrie nr.35 , Localitatea: Deva , Cod postal: 330025 , Romania ., Localitatea:  DEVA, Cod postal:  330025, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Vata de Jos
Adresa postala:  Adresa postala: Vata de Jos , Str. Calea Crisului nr.18 , Localitatea: Vata de Jos , Cod postal: 337500 , Romania, Localitatea:  Vata de Jos, Cod postal:  337500, Romania, Tel. 0254 681054, Email:  [email protected], Fax:  0254 681055, Adresa internet (URL):  -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2011 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer