Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat: ?Alimentare cu apa si canalizare, Modernizare-renovare camin cultural, Construire gradinita si Reabilitare drum in comuna Romuli, jud. Bistrita Nasaud?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
237.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Epurom S.A.
Anunt de atribuire numarul 85492/23.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136605
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Romuli (Consiliul Local Romuli)
Adresa postala: str. Principala , nr.363, loc Romuli, jud Bistrita Nasaud, Localitatea: Romuli, Cod postal: 427250, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Ivan, Tel. +4 0263383010, Email: [email protected], Fax: +4 0263383181, Adresa internet (URL): www.primariaromuli.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat: ?Alimentare cu apa si canalizare, Modernizare-renovare camin cultural, Construire gradinita si Reabilitare drum in comuna Romuli, jud. Bistrita Nasaud?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna ROMULI
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform proiectelor tehnice anexate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
237, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2676 Denumirea: Servicii de proiectare faza PT, DE, DAA, asistenta tehnica proiect integrat
V.1) Data atribuirii contractului 27.11.2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Epurom S.A.
Adresa postala: Str. Oltului; Nr. 15;, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430212, Romania, Tel. 0262212140, Email: [email protected], Fax: 0262212141, Adresa internet (URL): www.epurom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 412391.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 237000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia se poate ridica de la sediul Primariei Romuli pe baza unei cereri scrise.O vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea contractanta, pe data de 15.09.2009, orele 14.00. Locatia: Consiliul Local ROMULI, str. Principala nr.363, judetul Bistrita Nasaud.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.021/31.04.641 , Email: [email protected] , Fax: 021/31.04.642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +4 0213104641, Email: [email protected], Fax: +4 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr.1 , Localitatea: Cluj Napoca , Cod postal: 400133 , Romania , Tel.0264/431.063 , Fax: 0264/593.866, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel. +4 0264431063, Fax: +4 0264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria ROMULI
Adresa postala: Adresa postala: ROMULI, str. Principala nr.363 , Localitatea: ROMULI , Cod postal: 427250 , Romania , Punct(e) de contact: IOAN MONITA , Tel.+40/263/383010, Email: - , Fax: +40/263/383181, Localitatea: Romuli, Cod postal: 427250, Romania, Tel. +4 0263383010, Email: [email protected], Fax: +4 0263383181
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer