Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat: ?Alimentare cu apa si canalizare, Modernizare-renovare camin cultural, Construire gradinita si Reabilitare drum in comuna Romuli, jud. Bistrita Nasaud?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.411.382 RON

Castigatorul Licitatiei: DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 102475/23.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136607
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Romuli (Consiliul Local Romuli)
Adresa postala: str. Principala , nr.363, loc Romuli, jud Bistrita Nasaud, Localitatea: Romuli, Cod postal: 427250, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Ivan, Tel. +4 0263383010, Email: [email protected], Fax: +4 0263383181, Adresa internet (URL): www.primariaromuli.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat: ?Alimentare cu apa si canalizare, Modernizare-renovare camin cultural, Construire gradinita si Reabilitare drum in comuna Romuli, jud. Bistrita Nasaud?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna ROMULI
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa; Canalizare si statie de epurare; Modernizare -renovare Camin culural; Construire gradinita; Reabilitare drum -Ulita Poposala
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 411, 381.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1894 Denumirea: Executie de lucrari la obiectivul de investitii: Alimentare cu apa - proiect integrat
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str Principala nr 80, Localitatea: Rebra, Cod postal: 427235, Romania, Tel. 0263360093, Email: [email protected], Fax: 0263360093
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3572520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3298528.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1893 Denumirea: Executie de lucrari la obiectivul de investitii canalizare - proiect integrat
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str Principala nr 80, Localitatea: Rebra, Cod postal: 427235, Romania, Tel. 0263360093, Email: [email protected], Fax: 0263360093
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4061300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3892379.92 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1892 Denumirea: Executie de lucrari modernizare camin cultural - proiect integrat
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str Principala nr 80, Localitatea: Rebra, Cod postal: 427235, Romania, Tel. 0263360093, Email: [email protected], Fax: 0263360093
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 932872.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 880815.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 1891 Denumirea: Executie de lucrari construire gradinita - proiect integrat
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str Principala nr 80, Localitatea: Rebra, Cod postal: 427235, Romania, Tel. 0263360093, Email: [email protected], Fax: 0263360093
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 197331.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 196968.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 1890 Denumirea: Executie de lucrari drum-proiect integrat
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2010
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str Principala nr 80, Localitatea: Rebra, Cod postal: 427235, Romania, Tel. 0263360093, Email: [email protected], Fax: 0263360093
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 145047.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 142688.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR
VI.2) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea contractanta, pe data de 28.06.2010, orele 12:00. Locatia: Consiliul Local ROMULI, str. Principala nr.363, judetul Bistrita Nasaud.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +4 0213104641, Email: [email protected], Fax: +4 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel. +4 0264431063, Fax: +4 0264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria ROMULI
Adresa postala: str. Principala nr.363, Localitatea: Romuli, Cod postal: 427250, Romania, Tel. +4 0263383010, Email: [email protected], Fax: +4 0263383181
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 12:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer