Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT COMUNA GRADINILE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.478.303 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL ? SC ORIZONTURI 2025 SRL
Anunt de atribuire numarul 88205/30.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 86529
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GRADINILE
Adresa postala:  Comuna Gradinile, Jud. Olt, Localitatea:  Gradinile, Cod postal:  237447, Romania, Punct(e) de contact:  DincaIon, Tel. 0249541032, In atentia:  Manea Constantin, Email:  [email protected], Fax:  0249541100, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT COMUNA GRADINILE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Gradinile, jud Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor proiecta si executa lucrari de modernizaredrumuri comunale, alimentare cu apa, canalizare cu statie de epurare, constructie centru social si camin cultural comuna Gradinile, judetul Olt
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45215213-3-Lucrari de constructii de centre de ingrijire (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 478, 303RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Oferta financiara
55%
Descriere:
2.
Planul calitatii propus pentru executia lucrarii
20%
Descriere:
3.
Durata de executie a contractului
10%
Descriere:
4.
Tehnologie propusa de proiectant pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 72 Denumirea: Contractdelucrari
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL ? SC ORIZONTURI 2025 SRL
Adresa postala:  Bucuresti, str. Nicolae Teclu nr.1, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  032368, Romania, Tel. 021.345.52.22, Email:  [email protected], Fax:  021.345.52.22
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8478303.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR, masura 322, renovarea si dezvoltarea satelor si fonduri de la bugetul local
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CurteadeApelCraiova
Adresa postala:  b-ldulN.Titulescu, nr. 4, jud.Dolj, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40 251 418568, Email:  [email protected], Fax:  +40 251 415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Olt, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal.
Adresa postala:  Srt. Manastirii, nr. 2, jud. Olt, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249414989, Email:  [email protected], Fax:  0249435782
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Gradinile
Adresa postala:  PrimariaGradinile , judetul Olt , str. Principala, Localitatea:  Gradinile, Cod postal:  237447, Romania, Tel. 0249541032, Email:  [email protected], Fax:  0249541100
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2010 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer