Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT DE INVESTITII IN COMUNA LIVEZILE JUDETUL BISTRITA-NASAUD, REABILITARE DRUM, RETEA DE CANALIZARE, CONSTRUCTIE CAMIN DE BATRANI SI REALIZAREA UNUI ATELIER DE CERAMICA POPULARA - IN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD .


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.052.017 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Indemanarea Prodcom SRL
Anunt de atribuire numarul 103429/28.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 100909
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE- BISTRITA NASAUD)
Adresa postala:  COMUNA LIVEZILE, STR. CAMINULUI, NR. 161, Localitatea:  Livezile, Cod postal:  427120, Romania, Punct(e) de contact:  Haruta Ana Maria, Tel. 0263/270220, Email:  [email protected], Fax:  0263/270034, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT DE INVESTITII IN COMUNA LIVEZILE JUDETUL BISTRITA-NASAUD, REABILITARE DRUM, RETEA DE CANALIZARE, CONSTRUCTIE CAMIN DE BATRANI SI REALIZAREA UNUI ATELIER DE CERAMICA POPULARA - IN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA-NASAUD .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Livezile
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-CANALIZARE MENAJERA SI STATII DE POMPARE IN COMUNA LIVEZILE, SAT DOROLEA, JUDETUL BISTRITA NASAUD;
-CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI- D+P+E DIN COM. LIVEZILE, Localitatea Cusma, judetul Bistrita ? Nasaud-MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 6 A DIN COMUNA LIVEZILE, JUDETUL BISTRITA NASAUD ;
- CONSTRUIRE ATELIER DE CERAMICA POPULARA, DIN COM. LIVEZILE, STR. PRINCIPALA Nr.486/A , judetul Bistrita ? Nasaud
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
39151000-5-Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 052, 017RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Garantia tehnica a lucrarii
5%
Descriere:
3.
Termenul de executie a lucrarilor
5%
Descriere:
4.
Raport cost/eficienta al statiei de epurare
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S131-200663din07.07.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5454 Denumirea: Contract de lucrari proiect integrat
V.1) Data atribuirii contractului 9/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Indemanarea Prodcom SRL
Adresa postala:  str. Cristian Bucur, 24, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420026, Romania, Tel. 0263234876, Email:  [email protected], Fax:  0263234876
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8267490.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7052017.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR)Masura 322 si Bugetul local: Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bistrita
Adresa postala:  Str. Alba Iulia nr. 1, Bistrita, Localitatea:  Bistrita, Cod postal:  420178, Romania, Tel. 0263-213528, Email:  [email protected], Fax:  0263-231509, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ - SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  str. Stefan Cel Mare nr.1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264-59.38.65, Email:  [email protected], Fax:  0264-59.38.66, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA LIVEZILE
Adresa postala:  Strada Caminului nr.164, comuna Livezile, judetul Bistrita-Nasaud, Localitatea:  Livezile, Cod postal:  427120, Romania, Tel. 0263270034, Email:  [email protected], Fax:  0263270034
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2011 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer