Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT ,,IMBUNATATIREA RETELEI DE INTERES LOCAL; ALIMENTARE CU APA BIGAr; CANALIZARE SI EPURARE BIGAR; INFIINTARE SI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU BATRANI BIGAR', DOTARE CAMIN CULTURAL BERZASCA SI ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIE CO


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.223.032 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 109778/11.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 110909
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BERZASCA (CONSILIUL LOCAL BERZASCA JUD. CARAS SEVERIN)
Adresa postala:  Berzasca, Nr.282, Judetul Caras-Severin, Localitatea:  Berzasca, Cod postal:  327025, Romania, Punct(e) de contact:  PETRU-NICOLAE FURDUI, Tel. 0255/545650, Email:  [email protected], Fax:  0255/545601, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT , ,IMBUNATATIREA RETELEI DE INTERES LOCAL; ALIMENTARE CU APA BIGAr; CANALIZARE SI EPURARE BIGAR; INFIINTARE SI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU BATRANI BIGAR', DOTARE CAMIN CULTURAL BERZASCA SI ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIE COMUNALA BERZASCA, JUDETUL CARAS-SEVERIN'''
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA BERZASCA(SATELE BIGAR SI BERZASCA)
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ELABORARE PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE, DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBTINEREA/PRELUNGIREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, AVIZELOR SI ACORDURILOR SI ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PERIOADA IMPLEMENTARII PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI CU DOTARI AFERENTE PENTRU OBIECTIVELE , ,IMBUNATATIREA RETELEI DE INTERES LOCAL; ALIMENTARE CU APA BIGAr; CANALIZARE SI EPURARE BIGAR; INFIINTARE SI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU BATRANI BIGAR', DOTARE CAMIN CULTURAL BERZASCA SI ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SERVICIUL DE GOSPODARIE COMUNALA BERZASCA, JUDETUL CARAS-SEVERIN''
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71240000-2 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45233123-7-Lucrari de constructii de drumuri secundare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 223, 031.42RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
45%
Descriere:
2.
STRATEGIE DE ELABORARE PROIECTE TEHNICE
15%
Descriere:
3.
STRATEGIA DE ABORDARE TEHNOLOGICA IN EXECUTIA LUCRARILOR
15%
Descriere:
4.
PROGRAMUL DE ASIGURARE A CALITATII PE LUCRARE
15%
Descriere:
5.
DURATA DE INTRETINERE SI MENTENANTA ACORDATA BUNURILOR SI UTILAJELOR FURNIZATE
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 317 Denumirea: Contract de proiectare si executie de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 6/9/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Str.Caminelor, nr.24, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320176, Romania, Tel. 0255520055, Fax:  0255520056
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7869182.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7223031.42 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FONDURI NERAMBURSABILE DIN FEADR
VI.2) Alte informatii
FEADR-MASURA 322
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL CARAS-SEVERIN, Serviciul contencios administrativ
Adresa postala:  Str.Horea, nr.2-4, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320061, Romania, Tel. 0255212800, Fax:  0255211554
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI BERZASCA, SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala:  BERZASCA, NR.282, Localitatea:  BERZASCA, Cod postal:  327025, Romania, Tel. 0255-545650, Email:  [email protected], Fax:  0255-545651
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2011 12:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer