Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat infiintare retea publica de apa si apa uzata in sat Bucium, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in satele apartinatoare comunei Bucium, locuinta protejata pentru persoane cu handicap, achizitionare si dotare cu bunuri de mos


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.831.881 RON

Castigatorul Licitatiei: ARGO TAB COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 96622/28.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 94153
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Bucium (Primaria Bucium Alba)
Adresa postala:  str. Principala nr.25, Localitatea:  Bucium, Cod postal:  517165, Romania, Punct(e) de contact:  David Nadia, Tel. 0258-784112, Email:  [email protected], Fax:  0258-784160, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie teritoriala locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat infiintare retea publica de apa si apa uzata in sat Bucium, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in satele apartinatoare comunei Bucium, locuinta protejata pentru persoane cu handicap, achizitionare si dotare cu bunuri de mostenire culturala, comuna Bucium judetul Alba .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Bucium, Str. Principala, Nr. 25, Jud. Alba, Cod postal: 517165
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de ? lucrari de constructii , utilitati, instalatii si montaj ? pentru proiectul: « Proiect integrat infiintare retea publica de apa si apa uzata in sat Bucium, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in satele apartinatoare comunei Bucium, locuinta protejata pentru persoane cu handicap, achizitionare si dotare cu bunuri de mostenire culturala, comuna Bucium judetul Alba « proiect integrat, finantat din FEADR, prin Programul National de Dezvoltare Rurala Romania, Masura 322.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45215213-3-Lucrari de constructii de centre de ingrijire (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 831, 880.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
Termenul de garantie acordat lucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
146
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 340 Denumirea: Proiect integrat infiintare retea publica de apa si apa uzata in sat Bucium, imbunatatirea retelei d
V.1) Data atribuirii contractului 9/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARGO TAB COM S.R.L.
Adresa postala:  B-DUL 22 DECEMBRIE NR.190, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330162, Romania, Tel. 0254223530, Email:  [email protected], Fax:  0254223530
ACOMIN S.A.
Adresa postala:  STR. CAII FERATE, NR.10, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400206, Romania, Tel. 0264/530916;0364/405862;0728285608, Email:  [email protected], Fax:  0264/432307
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7714803.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6831880.62 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 15
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 50
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
S.C. ACOMIN S.A. Cluj in calitate de asociat cu 50% din contract
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din FEADR prin Programul National de Dezvoltare Rurala Romania, Masura 322.
VI.2) Alte informatii
Ofertantilor li se reaminteste ca bugetul maxim disponibil pentru acest contract este de 7714803 lei (suma nu contine TVA). Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru contractul de lucrari de constructii , utilitati, instalatii si montaj vor fi eliminate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala:  Str. I.C. Bratianu, Nr.1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. (+40) 0258/810289, Fax:  (+40) 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Bucium
Adresa postala:  Comuna Bucium, Sat Bucium, Str. Principala, Nr. 25, Localitatea:  Bucium, Cod postal:  517165, Romania, Tel. (+40) 0258/784112, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 0258/784160
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.10.2010 21:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer