Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat "Infiintarea retelei publice de apa uzata ,canalizare in sistem unitar si statie de epurare, reabilitare retelei de alimentare cu apa,gradinita de copii,modernizare retea stradala si dotare camin cultural in comuna Reviga"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.213.948 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC Transmim SRL Slobozia(lider) si SC Termogaz Company Hateg
Anunt de atribuire numarul 103721/22.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 93792
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA REVIGA (CONSILIUL LOCAL REVIGA)
Adresa postala:  LOCALTATEAREVIGA, JUDETUL IALOMITA, Localitatea:  Reviga, Cod postal:  927195, Romania, Punct(e) de contact:  NICULAE BEGAN, Tel. 0243246199, Email:  [email protected], Fax:  0243246343, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiei publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat "Infiintarea retelei publice de apa uzata , canalizare in sistem unitar si statie de epurare, reabilitare retelei de alimentare cu apa, gradinita de copii, modernizare retea stradala si dotare camin cultural in comuna Reviga"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: pe teritoriul administartiv(in intravilan) al comunei Reviga
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
infiintare retea de canalizare si statie de epurare, reabilitarea retelei de alimentare cu apa, gradinita copii(constructie + dotarii), modernizare retea stradalasi dotare camin cultural
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45214100-1-Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 213, 948RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere:
2.
termen de executie
10%
Descriere:
3.
perioada de garantie
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 413 Denumirea: Lucrari de executie proiect integrat masura 322
V.1) Data atribuirii contractului 9/16/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC Transmim SRL Slobozia(lider) si SC Termogaz Company Hateg
Adresa postala:  Sos. Brailei, nr.3, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920095, Romania, Tel. 0243/213390, Email:  [email protected], Fax:  0243/232202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7738729.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7213948.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR
VI.2) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului se va face in programul de lucru al primariei, in baza unei solicitari scrise si a unei programari, iarofertantii vor fi insotitiin teren de un reprezentant al Primariei.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL IALOMITA
Adresa postala:  B-DUL COSMINULUI Nr. 12, Localitatea:  SLOBOZIA, Cod postal:  920064, Romania, Tel. 0243218515, Email:  [email protected], Fax:  0243231656, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala:  spaiul Independentei, nr 5, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 0213195183, Fax:  0213191688
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Reviga
Adresa postala:  Comuna Reviga, Judetul Ialomita, Localitatea:  REVIGA, Cod postal:  927195, Romania, Tel. 0543/246199, Email:  [email protected], Fax:  0243/246343
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2010 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer