Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT: "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI ULITE, ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.585.590 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TRANS BACO S.R.L
Anunt de atribuire numarul 92749/01.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 92399
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Balacita (Primaria Balacita)
Adresa postala:  Comuna Balacita, judetul Mehedinti, Localitatea:  Balacita, Cod postal:  227040, Romania, Punct(e) de contact:  Comuna Balacita, Tel. 0252356444, In atentia:  Vladuti Constantin, Email:  [email protected], Fax:  0252356444, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT: "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI ULITE, ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE IN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Balacita, judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Elaborare: Proiect tehnic, Proiect pentru obtinerea autorizatiei de construire, Detalii de executie, Antemasuratori, Liste de cantitati, Caiete de sarcini pe specialitati, Documentatie pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, in conformitate cu Studiile de Fezabilitate incluse in documentatia de atribuire;? Verificarea proiectului tehnic de catre un verificator tehnic atestat apartinand unui alt operator economic, diferit de cel care a intocmit proiectul;? Asistenta tehnica pe durata executiei asigurata de proiectant.? Modernizare drumuri comunale si ulite, in satele Balacita si Dobra, in lungime de 9.672 m;? Extindere alimentare cu apa in sistem centralizat, sat Dobra, lungime de 6.675 m;? Canalizare cu statie de epurare in sistem centralizat, sat Dobra, lungime retea de canalizare - 4.772 m, statie de epurare monobloc ? capacitate 150 mc/zi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 585, 590RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
15%
Descriere:
3.
Procedurile tehnice de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
4.
Planul propriu de protectie a muncii si PSI
15%
Descriere:
5.
Planul propriu de protectie a mediului
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4964/15.12.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 219 Denumirea: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI ULITE, EXTINDERE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE
V.1) Data atribuirii contractului 8/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TRANS BACO S.R.L
Adresa postala:  strada Dumitru Gheata, nr. 16, Localitatea:  Drobeta Turnu Severin, Cod postal:  220055, Romania, Tel. 0252312755, Fax:  0352401435
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8706736.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8585590.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mehedinti
Adresa postala:  Bulevardul Carol I, nr. 14, Localitatea:  Drobeta Turnu Severin, Cod postal:  220234, Romania, Tel. 0252208245
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVASECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala:  str. NICOLAE TITULESCU, nr. 4, localitatea CRAIOVA, judetul DOLJ, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  200136, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA BALACITA
Adresa postala:  STR. PRINCIPALA, LOCALITATEA BALACITA, COMUNA BALACITA, JUDETUL MEHEDINTI, Localitatea:  BALACITA, Cod postal:  227040, Romania, Tel. 0252 356444, Fax:  0252 356444
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2010 13:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer