Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT: Prima infiintare a unui sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Virvoru de Jos, sat Gabru; Realizarea unui sistem centralizat de canalizare si statei de epurare in comune Virvoru de Jos, sat Gabru; Modernizare drum DC 100 (DJ 5


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.464.849 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA SC COMPANIA DE CONSTRUCTII SRL- lider- SC MOCHLOSH SA, SC ISIHIA IMPEX SRL, SC MAN SAN SRL, SC VICONS GAZ SRL
Anunt de atribuire numarul 98530/16.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119403
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VIRVORU DE JOS (PRIMARIA COMUNEI VARVORU DE JOS DOLJ)
Adresa postala: STR. PRINCIPALA NR.133, Localitatea: Varvoru de Jos, Cod postal: 207615, Romania, Punct(e) de contact: primaria virvoru de jos, Tel. 0251-360251, In atentia: BARONESCU SIMONA, Email: [email protected], Fax: 0251-360251, Adresa internet (URL): http: //www.varvorudejos.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT: Prima infiintare a unui sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Virvoru de Jos, sat Gabru; Realizarea unui sistem centralizat de canalizare si statei de epurare in comune Virvoru de Jos, sat Gabru; Modernizare drum DC 100 (DJ 552A) Virvoru de Jos- Gabru, comuna Virvoru de Jos; Gradinita sat Bujoru, comuna Virvoru de Jos; Reabilitare simodernizare camin cultural in comuna Virvoru de Jos, judetul Dolj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Virvoru de Jos
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de proiectare si executie de lucrari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45214100-1-Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 464, 849RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 77/15.09.2010 Denumirea: CONTRACT DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 12/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA SC COMPANIA DE CONSTRUCTII SRL- lider- SC MOCHLOSH SA, SC ISIHIA IMPEX SRL, SC MAN SAN SRL, SC VICONS GAZ SRL
Adresa postala: STR. MIHAIL CANCIULESCU, BL. I39, AP 15, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200236, Romania, Fax: 0351178922
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6464849.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin PNDR, masura 322 "Renovarea, dezvolatrea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: BULEVARD NICOLAE TITULESCU, NR. 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel. 0251 418586
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: BULEVARD NICOLAE TITULESCU, NR. 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200188, Romania, Tel. 0251 418586
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: STR. UNIRII, NR. 12, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200585, Romania, Tel. 0251 408213, Fax: 0251 408213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2011 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer