Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT INTEGRAT "RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI INFIINTARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.996.150 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TRANS BACO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 69946/09.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59599
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ESELNITA (PRIMARIA COMUNEI ESELNITA)
Adresa postala: STR. TEILOR, NR. 542, Localitatea: Eselnita, Cod postal: 227195, Romania, Punct(e) de contact: IOAN CIURU, Tel.0252365070, Email: [email protected], Fax: 0252365143
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECT INTEGRAT "RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI INFIINTARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: COMUNA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari aferente proiectului PROIECT INTEGRAT "RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI INFIINTARE RETELE DISTRIBUTIE APA IN COMUNA ESELNITA, JUDETUL MEHEDINTI"finantat prin FEADR, Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 996, 149.87RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 143 Denumirea: Proiect integrat-Retea de canalizare si statie de epurare si infiintare retele distributie apa
V.1) Data atribuirii contractului 3/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TRANS BACO S.R.L.
Adresa postala: str.Topolnitei, nr.8, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 1500, Romania, Tel.0252318800, Fax: 0352401435
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5996149.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin FEADR, Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bld.N.Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418586
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Eselnita
Adresa postala: str.Teilor, nr.542, judetul Mehedinti, Localitatea: Eselnita, Cod postal: 227195, Romania, Tel.0252365070, Email: [email protected], Fax: 0252365143
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2009 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer