Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect integrat"Infiintare retea publica de apa, infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
134.443 RON

Castigatorul Licitatiei: BINNOVA S.A.
Anunt de atribuire numarul 69920/10.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 55014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SPINENI JUD. OLT
Adresa postala: Comuna Spineni, jud. Olt, Localitatea: Spineni, Cod postal: 237415, Romania, Punct(e) de contact: Ion Din, Tel.0249469609, Email: [email protected], Fax: 0249469609
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiect integrat"Infiintare retea publica de apa, infiintare retea publica de apa uzata(canalizare si statie de epurare) in satele Cuza Voda, Davidesti si Profa, com. Spineni, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare: -faza PT+DE-caiet de sarcini-asistenta tehnica din partea proiectantului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
134, 443RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 67 Denumirea: Proiect integrat"Infiintare retea publica de apa, infiintare retea publica de apa uzata(canalizare s
V.1) Data atribuirii contractului 2/10/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BINNOVA S.A.
Adresa postala: Str. Minerilor, Nr. 16, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430322, Romania, Tel.0362 - 404974; 0262 - 216842, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0362 - 404974; 0262 - 216842, Adresa internet (URL): www.binnova.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 383300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134443.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. N. Titulescu nr.2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251418560, Fax: 0251415600
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Spineni, jud. Olt
Adresa postala: Com. Sineni, jud. Olt, Localitatea: Spineni, Cod postal: 237415, Romania, Tel.0249469609, Fax: 0249469609
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2009 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer