Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECT TEHNIC PENTRU CONDUCTE DE RACORD SI STATII DE REGLARE - MASURARE GAZE NATURALE AFERENTE SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: PETROSTAR S.A.
Anunt de atribuire numarul 143948/23.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139407
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Ovidiu Hadambas, Tel. +40 269803200, Email: [email protected], Fax: +40 269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECT TEHNIC PENTRU CONDUCTE DE RACORD SI STATII DE REGLARE - MASURARE GAZE NATURALE AFERENTE SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SISTEMUL NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE DIN ROMANIA
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECT TEHNIC PENTRU CONDUCTE DE RACORD SI STATII DE REGLARE - MASURARE GAZE NATURALE AFERENTE SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71300000-1 - Servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S103-177245din30.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 441, 442, 443, 444, 445 Denumirea: PROIECT TEHNIC PENTRU CONDUCTE DE RACORD SI STATII DE REGLARE - MASURARE GAZE NATURALE AFERENTE SIST
V.1) Data atribuirii contractului 12.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PETROSTAR S.A.
Adresa postala: Bd Bucuresti Nr. 37, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100520, Romania, Tel. 0040244513777/136, Email: [email protected], Fax: 0040244575412, Adresa internet (URL): www.petrostar.ro
SAFIT INST S.R.L.
Adresa postala: STR. FINTINELE NR. 34-36, AP.46, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400321, Romania, Tel. 0264-432915, Email: [email protected], Fax: 0264-431331
EXPERT SERV S.R.L.
Adresa postala: B-dul Republicii nr 159, bl 28D, et.2, ap 15, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100342, Romania, Tel. 0742.086.324, Email: [email protected], Fax: 0244/513.233
EGAS SRL
Adresa postala: Bd Grivitei nr 52, bl 61, ap 2, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500173, Romania, Tel. +40 756150350, Email: [email protected], Fax: +40 268417331
GAZPROIECT S.A.
Adresa postala: Str. Nicopole Nr. 44, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500063, Romania, Tel. +40 268414204, Email: [email protected], Fax: +40 268414314, Adresa internet (URL): www.gazproiect.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Oferte declarate ca?tigatoare a acordului cadru de servicii avand ca obiect : PROIECT TEHNIC PENTRU CONDUCTE DE RACORD SI STATII DE REGLARE - MASURARE GAZE NATURALE AFERENTE SISTEMULUI NATIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE sunt ofertele depuse de ofertan?ii : -S.C. EGGAS S.R.L. Bra?ov.-S.C. EXPERT SERV S.R.L. Ploie?ti.-S.C. PETROSTAR S.A. Ploie?ti.-S.C. SAFIT INST S.R.L. Cluj Napoca- S.C. GAZPROIECT S.A. Bra?ov
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS - DIRECTIA JUIRIDICA
Adresa postala: PIATA C.I.MOTAS, NR. 1, Localitatea: MEDIAS, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 0269803333, Email: [email protected], Fax: +40 0269839029, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.08.2013 12:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer