Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiect tehnic Ranforsare sistem rutier DJ 203H, km. 0+000 16+000, Ramnicu Sarat - Buda


Anunt de intentie numarul 14646/02.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0238/414112, In atentia: Catalin Botezatu, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Proiect tehnic Ranforsare sistem rutier DJ 203H, km. 0+000 16+000, Ramnicu Sarat - Buda
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de livrare sau de executare : Sediul prestatorului si/sau locatia lucrarilor: DJ 203H, km. 0+000 16+000, Ramnicu Sarat - Buda
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 188, 303RON
Proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, liste de cantitati, estimare de pret la nivel de proiect tehnic, intocmirea documente pentru eliberare autorizatie de construire, asistenta pe parcursul licitatiei de executie, Verificare proiect si asistenta tehnica pe perioada de executie.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 10.04.2009
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Proiectul tehnic va fi furnizat in 5 exemplare, 2 pentru autoritatea contractanta (cu valori) si 3 pentru eventualii beneficiari, precum si un exemplar pe suport magnetic
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR si/sau POS
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.apm.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2009 09:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer