Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare, consolidare, renovare si reamenajare spatii cladiri Spital Clinic Judetean de Urgenta Brasov (corp spital+corp ambulator) conform prevederilor Ordinului 914/2006


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.773.750 RON

Castigatorul Licitatiei: Compania de Constructii Carpati S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 41091/13.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 27293
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV
Adresa postala: STR.CALEA BUCURESTI, NR.25-27, BRASOV, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500326, Romania, Punct(e) de contact: GIORGETA DRAGOI, Tel.0268/321023, Email: [email protected], Fax: 0268/321023
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare, consolidare, renovare si reamenajare spatii cladiri Spital Clinic Judetean de Urgenta Brasov (corp spital+corp ambulator) conform prevederilor Ordinului 914/2006
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, str Calea Bucuresti, nr.25-27
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare, consolidare, renovare si reamenajare spatii cladiri Spital Clinic Judetean de Urgenta Brasov (corp spital+corp ambulator) conform prevederilor Ordinului 914/2006
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
74232200-6-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 773, 750RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul
55%
Descriere:
2.
perioada de executie
25%
Descriere:
3.
garantia lucrarilor executate
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 230 Denumirea: Proiectare, consolidare, reamenajare cladiri SCJUBV
V.1) Data atribuirii contractului 2/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Compania de Constructii Carpati S.R.L.
Adresa postala: B-dul AL.Vlahuta nr.32, BL 115, Localitatea: Brasov, Cod postal: 2200, Romania, Tel.0268411174, Email: [email protected], Fax: 0268310834
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7773780.42 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7773750.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala: Str. BULEVARDUL EROILOR NR. 5, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500007, Romania, Tel.0268411081, Email: [email protected], Fax: 0268411081
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos , nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.42, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV, BIROU ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: STR CALEA BUCURESTI NR.25-27, BRASOV, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500326, Romania, Tel.0268327998, Email: [email protected], Fax: 0268327998
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2008 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer