Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare DDE, AS Built si executia lucrarii Modernizare statie de transformare 110/20kV Rosia Jiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.700.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ADREM INVEST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135683/19.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 132016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii, Tel. +40 372523261, In atentia: Mihaela Ilie, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare DDE, AS Built si executia lucrarii Modernizare statie de transformare 110/20kV Rosia Jiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: loc. Rosia Jiu- judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare DDE, AS Built si executie Modernizare statie de transformare 110/20kV Rosia Jiu. Lucrarea va cuprinde: Modernizarea circuitelor primaresi secundare celule 110 kV, constand in: Inlocuire descarcatoare de pe nulul transformatoarelor de forta in noua configuratie (cu 2 transformatori);Demolare fundatii si suporti existenti celula trafo T1 ? 110kV;Demontare echipamente aferente celula 110 kV T1 si utilaj;Inlocuirea dispozitivelor de actionare tip AM de la separatoarele 110 kV, Prelungirea conductorului de protectie de la stalpul terminal pana la rigla statiei.Mutarea transformatorului de putere T1 110/20-40MVA in locul transformatorului T3 110-20kV ? 40MVA, Reabilitarea transformatoarelor de putere T2 si T1 (regenerare ulei, vopsitorie). Modernizarea instalatiilor auxiliare aferente transformatoarelor de putere 110/20kV (schimbare dispozitiv actionare comutator ploturi si integrare in SCADA, cofret si instalatie de ventilatie, instalatie racire, nivel conservator, etc.). Se va inlocui actualeleventilatoare cu altele mai eficiente. Se vor elimina neetanseitatile, se vor reface protectiile anticorozive si se vor imbunatati parametrii de izolatie la trafo 110/20kV); Montare dulapuri de comanda-control, protectie si masura echipate cu terminale numerice de protectie (baza si rezerva) cu functii SCADA incluse.Montarea celei de a doua bobina de declansare la dispozitivul MOP si completarea schemei de comanda/ blocaj RAP2 pentru al doilea circuit de declansare.Inlocuirea clemelor de sir uzate moral si fizic din dispozitivele MOP;Inlocuirea cablurilor de circuite secundare din statie;Modernizarea circuitelor primare si secundare celule 20 kV constand in: Inlocuirea celulelor actuale de 20 kV cu celule de constructie moderna, compartimentate, echipate cu intreruptoare debrosabile cu camere de stingere in vid, prevazute cu doua declansatoare si blocaj la sarituri, protectie la arc electric si transformatoare toroidale pe LES 20 kV si avand terminale numerice de protectie, comanda, control cu functii SCADA incluse ;Racordarea transformatoarelor de putere la celulele 20 kV trafo se va face cu cabluri 20 kV cu cabluri monopolare de cupru ecranate de 3x(3x(1x240))mm2;Montarea a doua tarnsformatoare de servicii interne noi, 20/0, 4kV; 1200/200 kVA;Montarea de transformatoare toroidale pe cablurile de iesire 20 kV din celule;Montarea la una din celulele de masura a unui analizor de energie electrica conform SR EN 50160;Inlocuirea cablurilor de iesire din celulele 20 kV, pana la primul stalp de iesire in reteaua aeriana, cu cabluri cu izolatia din polietilena reticulata ;Modernizarea circuitelor secundare generale in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.Alte lucrari prevazute in Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232221-7 - Statie electrica de transformare (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45312100-8-Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 700, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23232 Denumirea: Proiectare DDE, AS Built si Modernizare statie 110/20 KV Rosia Jiu
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Smaranda Braescu, nr.40A, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. 0212335920/21, Email: [email protected], Fax: 0212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6660480.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5700000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 28
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
- SC ELECTRO ALFA INTERNATIONAL SRL-cota de participare in executia lucrarii 25%- furnizare echipamente primare medie si joasa tensiune si echipamente principale care compun sistemul de comanda-control-protectie si sistemul SCADA;
-SC NEI GUARD SRL -cota de participare in executia lucrarii 3%-realizare sistem antiefractie si antiincendiu.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj- sectia comerciala
Adresa postala: str. Brestei, nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str.Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187) jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 372523261, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2012 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer