Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 147627 | 147840 | 147978 | 1482 | 149060 | 1495 | 1498 | 149831 | 15 000 | 15 000 buc +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Proiectare DDE, AS Built si executia lucrarii Modernizare statie de transformare 110/20 kV Bals, judetul Olt?.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.250.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Energobit S.R.L
Anunt de atribuire numarul 144417/28.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141215
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: ADINA MONAFU, Tel. +40 372523243, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Proiectare DDE, AS Built si executia lucrarii Modernizare statie de transformare 110/20 kV Bals, judetul Olt?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: localitatea Bals, judetul Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-Modernizarea circuitelor primaresi secundare 110kV: Modernizarea echipamentelor primare 110kV existente, cu echipamente distincte, de constructie moderna, Mentinerea schemei cu sistem dublu de bare colectoare, nesectionat;Montarea de dulapuri de comanda-control-protectie si masura echipate cu terminale numerice de protective cu functii SCADA incluse;Modernizarea instalatiilor auxiliare ale transformatoarelor;Modernizarrea izolatiei la barele de 110kV cu izolatoare tip compozit;Modernizarea cleme bare si cleme aparataj 110kV;Modernizarea circuitelor primaresi secundare 20kV: Modernizarea celulelor 20kV existente, cu celule noi, compartimentate, avand bara simpla sectionata, echipate cu intreruptoare debrosabile avand mediul de stingere a arcului in vid, terminale numerice de protectie cu functii SCADA incluse;Montarea a doua bobine de stingere de 100A, una cu posibilitatea de reglaj automat, cealalta cu reglaj manual; Montarea a doua transformatoare de servicii interne 20/0, 4kV, 1200/200kVA;Modernizarea cablurilor intrare in celulele 20kV, prin mansonare cu cabluri cu izolatia din polietilena reticulate;
-Modernizarea circuitelor secundare generale: Modernizarea panourilor de servicii interne c.c. si c.a. cu altele moderne integrabile in sistemul SCADA, Montare PSG modern cu functii de semnalizare optice si acustice minime;Preluarea functiilor SCADA aferente acestora prin RTU statie; Modernizarea cablurilor de circuite secundare, a cutiilor de cleme si a clemelor de circuite secundare;Montarea unei statii de lucru pentru preluarea tuturor functiilor de comanda-control-semnalizare din statie;
-Alte lucrari : Protectia prin hidrofobizarea suportilor de rigle si a riglelor 110kV;Modernizarea prizei de pamant si a instalatiei de protectie contra supratensiunilor atmosferice;Amenajarea de imprejmuiri noi TSI si BS;Realizarea unui sistem de securizare antiefractie si antiincendiu a statiei , alarmarea si semnalizarea zonei protejate, supraveghere video pe intreg teritoriul statiei de transformare, etc.Modernizare iluminat interior, exterior si de siguranta;Securizare impotriva patrunderii animalelor mici;Valoarea estimata a achizitiei: 13.367.581, 00 lei exclusiv TVA, din care: - cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 677.820, 00 lei;
- cheltuieli pentru investitia de baza: 11.976.843, 00 lei;
- cheltuieli cu proiectarea: 50.000, 00 lei- cheltuieli cu organizarea de santier: 603.438, 00 lei;
- cheltuieli pentru darea in exploatare: 59.480, 00 lei;
- cheltuieli diverse si neprevazute: 0 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232221-7 - Statie electrica de transformare (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45312100-8-Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 250, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26102 Denumirea: ?Proiectare DDE, As built si executieModernizare statie de transformare 110/20 kV Bals, judetul Ol
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13367581.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13250000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 31
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
-lucrari de C+M parte electrica si constructii-lucrari de circuite primare-lucrari de circuite secundare-lucrari de constructii-servicii de proiectare-sistem integrat de securitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR-operatiunea?Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de distributie?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj-sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Brestei nr 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr 25, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Tel. +40 372523243, Email: [email protected], Fax: +40 375523810
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 12:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer