Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Proiectare DDE, AS BUILT si executie - "Modernizare statie de transformare 110/20 kV Videle, judetul Teleorman?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.750.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ADREM INVEST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140059/19.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138528
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187) jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200679, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA LEANCA, Tel. +40 372523254, In atentia: Departament Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Proiectare DDE, AS BUILT si executie - "Modernizare statie de transformare 110/20 kV Videle, judetul Teleorman?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Statia Videle, judetul teleorman, Alexandria
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Proiectare DDE, AS BUILT si executie - "Modernizare statie de transformare 110/20 kV Videle, judetul Teleorman?Mod cir primare si sec celule 110kV, constand in: Mod echip primare 110kV existente, prin montarea de echip primare 110kV de constructie moderna, fiabile si performante;Mod inst auxiliare ale transformatoarelor de putere 110/20kV, (dispoz de actionare comutator de ploturi, inst de ventilatie, inst racire, nivel ulei coservator).Mod cutii de cleme exterioare, inclusiv cablurile de circuite sec intre cutiile de cleme si dulapurile din camera de comanda;Mod circ primare si sec celule 20kV const in: Mod celul actuale de 20 kV cu celule de constructie moderna, compartimentate, simplu sis de bare colectoare sectionat, echipate cu intreruptoare debrosabile cu camere de stingere in vid, prevazute cu doua declansatoare si blocaj la sarituri, avand terminale numerice de protec, comanda, control cu functii SCADA incluse(celule linie -11 buc, celule transformator-2 buc, celule de masura si descarcatori-2 buc, celule de TNSI+BS-2 buc, celula de cupla cu intrer);Mod actualelor bobine de stingere, prin montarea altora noi prevazute cu rezis aditionale si automatica necesara cuplarii acestor rezis, precum si realiz de instal pt reglajul automat al bobinelor de stingere, integrabil in SCADA;Montarea de transformatoare de servicii interne, 630/100KVA, capabile sa preia acualul consum propriu al statiei si sa asigure creerea nulului pentru racordarea bobinelor de stingere;Mod panourilor de serv interne c.c.si c.a., cu altele moderne integrabile in sistemul SCADA;Montarea unei statii de lucru pt preluarea tuturor functiilor de comanda-control-semnalizare din statie;Alim cu curent operativ a celulelor din statie(inclusiv a echip de teleconducere) prin doua surse de electroalimentare independente(baterii de acumulatoare, de tip stationar, capsulate, 100Ah_2 buc si redresoare cu stabilizare automata a ten si limitare echipate cu doua punti redresoare _ 2 buc)Montarea unui dulap pt contoarele de en de 110kV.Mod iluminat ext, int si de siguranta ;Realiz unui sis de secur antiefractie si antiincendiu a statiei constand in asigurarea de sisteme fizice de blocare a accesului in statie, monitorizarea si inregistrarea accesului in diverse zone de pe teritoriul statiei, realizeze alarmarea si semnalizarea zonei protejate, supraveghere video pe intreg teritoriul statiei de transformare, management al incidentelor, etc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232221-7 - Statie electrica de transformare (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45312100-8-Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 750, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25138 Denumirea: ?Proiectare DDE, AS BUILT si executie - "Modernizarestatie de transformare 110/20 kV Videle, judet
V.1) Data atribuirii contractului 19.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADREM INVEST S.R.L.
Adresa postala: Str. Smaranda Braescu, nr.40A, sect 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014206, Romania, Tel. 0212335920/21, Email: [email protected], Fax: 0212335982, Adresa internet (URL): www.adrem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9996160.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8750000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 33
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC NEI GUARD SRL cu sediul in Voluntari, Str Erou Iancu Nicolae, nr 69-71, jud Ilfov, J23/2519/2006, tel/fax 021/310.00.95, 021/310.00.99, cod fiscal: RO 19501312, CUI 5394305, rep prin Eduard Neicu-Director Executiv (3%)si SC ENERGOBIT PROD SRL cu sediul in Str Amurgului, nr.1, Jibou, jud Salaj, J31/98/1999, tel 0260/64.24.38;fax 0260/64.26.86, cod fiscal: RO11868187, rep prin Ioan Socea Administrator (30%)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj-sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Brestei, nr. 12, jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE
Adresa postala: str. Calea Severinului nr. 25 (fosta bdul. Nicolae Titulescu, nr. 187) jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200679, Romania, Tel. +40 372523254, Email: [email protected], Fax: +40 372523810
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.07.2013 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer