Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare DDE, AS Built si executie: Modernizare statie de transformare 110/20 kV Iancu Jianu, jud. Olt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.180.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Energobit S.R.L
Anunt de atribuire numarul 144908/04.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141413
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Olariu, Tel. +40 372523256, In atentia: Gabriela Olariu, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare DDE, AS Built si executie: Modernizare statie de transformare 110/20 kV Iancu Jianu, jud. Olt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: loc. Iancu Jianu, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare DDE, AS Built si executia lucrarii Modernizare statie de transformare 110/20 kV Iancu Jianu, jud. Olt: -Modernizarea circuitelor primaresi secundare celule 110kV-Modernizarea circuitelor primare si secundare celule 20kV-Modernizarea circuitelor secundare generale-Alte lucrari: realizarea unui sistem de securizare antiefractie si antiincendiu a statiei constand in asigurarea de sisteme fizice de blocare a accesului in statie, monitorizarea si inregistrarea accesului in diverse zone de pe teritoriul statiei, realizeze alarmarea si semnalizarea zonei protejate, supraveghere video pe intreg teritoriul statiei de transformare, management al incidentelor; alte lucrari cuprinse in Caietul de sarcini;Valoarea estimata pentru proiectarea DDE, AS Built si executarea acestei lucrari este de 11.277.640, 00lei fara TVA, determinata astfel: -cheltuieli pentru obtinere si amenajare teren: 106.850 lei-cheltuieli pentru investitia de baza: 10.895.490 lei-cheltuieli cu organizarea de santier: 105.700 lei-cheltuieli pentru darea in exploatare: 119.600 lei-cheltuieli cu proiectarea: 50.000 lei-cheltuieli diverse si neprevazute: 0 leiSC CEZ DISTRIBUTIE SA va pune la dispozitie urmatoarele materiale/echipamente: -Router WAN 1buc.-Switch WAN 1 buc.-Switch LAN 1 buc.-Dulap RACK 1 buc.-Powerware 3000VA 1buc.-Termometru cu senzor 1 buc.-Gateway backup 1buc.-Media convertor distanta medie 4buc.-Kit instalare MC FRM 301Valoarea estimata este de 11.277.640, 00lei fara TVA, din care valoarea totala a materialelor si echipamentelor puse la dispozitie de catre beneficiar este de 35.000, 00 lei fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232221-7 - Statie electrica de transformare (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45312100-8-Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 180, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26158 Denumirea: Proiectare DDE, AS Built si executie: Modernizare statie 110/20KV Iancu Jianu, jud. Olt
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Energobit S.R.L
Adresa postala: Str. Taietura Turcului, Nr.47/11, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400633, Romania, Tel. 0264207500, Email: [email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11180000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 40
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
lucrari C+M parte electrica si constructii; lucrari de circuite primare; lucrari de circuite secundare; lucrari de constructii; servicii de proiectare; sistem integrat de securitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dolj Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Brestei nr.2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Fax: +40 0251418612
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str. Calea Severinului nr.25, etaj 3, Departament Achizitii, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200769, Romania, Fax: +40 372523810
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 12:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer