Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare +documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul Cladire CED Rosiori


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.520 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LGB TRANSARK SRL
Anunt de atribuire numarul 146884/28.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142272
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Craiova, Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Radut, Adriana Cioroianu, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare +documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul Cladire CED Rosiori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sucursala CREIR CF Craiova, Cladire CED Rosiori Nord
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In urma expertizei, s-a hotarat ca pentru punerea in siguranta a cladirii CED Rosiori Nord sunt necesare urmatoarele masuri de interventie: -subzidirea fundatiei din coltul de Sud-Est pe lungimea l1=3, 00m si l2=4, 45m;
-refacere zidarie degradata inclusiv sprijinirea planseului peste parter in incaperea salii de relee in vederea demolarii zidului de la parter fisurat si deplasat pe lungimea l1=3, 00m si l2=4, 45m si rezidirea lui pana sub centura planseului;
-consolidare colturi sala de relee;
-refacere integrala a instalatiei de apa si canalizare din cladirea CED;
-refacere trotuar in jurul cladirii;
-inlocuirea invelitorii tip terasa cu o invelitoare de tabla pe sarpanta de lemn;
-lucrari de finisaje interioare si exterioare ale cladirii consolidate;
-inlocuirea jgeaburilor si burlanelor de scurgere a apei de pe acoperis.Pentru reducerea costurilor prin imbunatatirea performantei energetice a cladirii, auditorul energetic in raportul realizat in anul 2011 a propus urmatoarele: a)Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii: -izolarea termica la exterior a peretilor exteriori, fara strat de aer ventilat, cu un strat termoizolant de polistiren expandat ignifugat;
-izolarea termica a planseului de terasa cu un strat suplimentar de polistiren extrudat;
-izolarea termica a fetei exterioare a soclului cu un strat de polistiren extrudat;
-inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare cu tamplarie PVC cu geam termoizolant cu o fata low-e.b)Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii: -montare robinete cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire;
-curatirea radiatoarelor.Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 0 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 520RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
93/ 717/19.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 592 Denumirea: Proiectare +documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul Cladire CED Rosiori
V.1) Data atribuirii contractului 08.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LGB TRANSARK SRL
Adresa postala: Str. Prepelitei, nr. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020742, Romania, Tel. +40 724212316, Email: [email protected], Fax: +40 318176111, Adresa internet (URL): www.transark.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40322.58 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14520.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj
Adresa postala: Str. Brestei, nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 15:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer