Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare lucrari pregatitoare provizorii amenajare drum acces si careu foraj sonde 1 Bocsig Gara 1 Gurba si 1 Beliu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
115.000 RON

Castigatorul Licitatiei: EMIRNA SRL
Anunt de atribuire numarul 147965/11.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144212
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Marius Moldovan, Tel. +40 265402174, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare lucrari pregatitoare provizorii amenajare drum acces si careu foraj sonde 1 Bocsig Gara 1 Gurba si 1 Beliu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES - sondele 1 Bocsig Gara, 1 Gurba si 1 Beliu.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare lucrari pregatitoare provizorii amenajare drum acces si careu foraj sonde 1 Bocsig Gara 1 Gurba si 1 Beliu ? conform caietului de sarcini.Valoarea estimata fara diverse si neprevazute: 181.000 leiProcentul de cheltuieli diverse si neprevazute este de 0% respectiv 0 lei.Valoarea totala estimata: 181.000 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71320000-7 - Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
115, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4855
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4855 Denumirea: Proiectare amenajare drum acces careu foraj sonde 1 Bocsig Gara 1 Gurba 1 Beliu
V.1) Data atribuirii contractului 10.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EMIRNA SRL
Adresa postala: Tg.Mures, str. 8 Martie nr.92, jud. Mures, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540433, Romania, Tel. +40 744560489, Email: [email protected], Fax: +40 365881350
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 181000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 115000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti sunt clasati pe primul loc, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere. Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu modelul de contract ??Model de contract de prestari de servicii?? completat cu datele de identificare ale ofertantutului si semnat de reprezentantii legali ai acestuia, pe fiecare pagina, in vederea insusirii acestor clauze contractuale, impreuna cu amendamente (daca exista) odata cu depunerea ofertei. Acesta se va depune odata cu oferta pana la data limita de depunere a acesteia.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265262010, Email: [email protected], Fax: +40 265311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA SUCURSALA TG.MURES Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcamilor nr.23, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402174, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer