Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE MODERNIZAREA CLADIRII SEDIULUI ADMINISTRATIV AL REGIONALEI CFR CRAIOVA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
294.500 RON

Castigatorul Licitatiei: SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI SA
Anunt de atribuire numarul 39498/06.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23600
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 5-7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Steluta Iuliana Mitrache, Tel.0251/419414, Email: [email protected], Fax: 0251/419414, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE MODERNIZAREA CLADIRII SEDIULUI ADMINISTRATIV AL REGIONALEI CFR CRAIOVA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sucursala Regionala CFR Craiova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciul consta in intocmire proiect tehnic de executie (pagina de prezentare, lista de responsabilitati, memoriu tehnic, caiet de sarcini, program de control calitate lucrari, grafic de executie lucrari, antemasuratori, liste cu cantitati de lucrari, liste cu consumurile de resurse materiale, liste cu consumurile de ore de functionare utilaje, liste cu consumurile privind transporturile, deviz pe categorii de lucrarisi valoare secreta), intocmire piese desenate, intocmire planse foto.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74222000-1 - Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
294, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 52/1/13 Denumirea: PROIECTARE MODERNIZAREA CLADIRII SEDIULUI ADMINISTRATIV AL REGIONALEI CFR CRAIOVA
V.1) Data atribuirii contractului 1/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI SA
Adresa postala: b-dul Dinicu Golescu nr. 38, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3160190, Fax: 021/3123145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 294500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/ 3104641, Email: [email protected], Fax: 021/ 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: B-dul Nicolae Titulescu nr. 14, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200134, Romania, Tel.0251/415601, Fax: 0251/415601
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Regionalei CFR Craiova
Adresa postala: B-dul Decebal nr. 5-7, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel.0251/419414, Fax: 0251/419414
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2008 12:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer