Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare obiectiv de investitii,,Gradinita cu program prelungit n.26 str.Visinului - municipiul Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
159.100 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EXE COMPANY.RO SRL
Anunt de atribuire numarul 36210/19.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25856
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel.0234-581849;0723683160, In atentia: Serviciul Achizitii, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0234-588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare obiectiv de investitii, ,Gradinita cu program prelungit n.26 str.Visinului - municipiul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare obiectiv de investitii , ,Gradinita cu program prelungit nr.26 str.Visinului - municipiul Bacau " : etapa I -Studiu de fezabilitate, studiu topo-geo, documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism(inclusiv viza O.C.P.I.), avizelor si acordurilor, documentatia cadastrala ;etapa II-PTh, PAC, DL, DE, CS .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74233500-6 - Studii tehnice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
159, 100RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de elaborare a documentatiei
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 49184 Denumirea: Proiectare obiectiv de investitii-Gradinita cu program prelungit nr.26 str.Visinului
V.1) Data atribuirii contractului 12/3/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EXE COMPANY.RO SRL
Adresa postala: Calea Calarasilor nr.156 Bl.53 BIS, Sc.1, Et.4, Ap.18, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel.021 / 3222321, Fax: 021 / 3222321
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 / 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 / 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: Str.Cuza Voda nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234 / 513296, Email: [email protected], Fax: 0234 / 514275, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Bacau-Directia Juridica
Adresa postala: Str.Marasesti nr.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel.0234 / 581849, Email: [email protected], Fax: 0234 / 588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2008 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer