Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE SEDIU JUDECATORIA TIRGU NEAMT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
303.116 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DICO SI TIGANAS
Anunt de atribuire numarul 84521/22.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74053
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRIBUNALUL NEAMT
Adresa postala: Strada Republicii nr.2, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Punct(e) de contact: Catalina Craciun, Tel.0233213827, Email: [email protected], Fax: 0233232363, Adresa internet (URL): Piatra Neamt, Bd. Republicii nr.2, Jud Neamt, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: JUSTITIE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE SEDIU JUDECATORIA TIRGU NEAMT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: ORASUL TIRGU NEAMT, STR. STEFAN CEL MARE NR.53 JUD. NEAMT
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVETITII SEDIU JUDECATORIA TIRGU NEAMT
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
303, 115.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S4-004783din07.01.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S158-230775din19.08.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3198 Denumirea: PROIECTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE "SEDIU JUDECATORIE TRGU NEAMT"
V.1) Data atribuirii contractului 11/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DICO SI TIGANAS
Adresa postala: CLUJ-NAPOCA, STR. BRASOV, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400066, Romania, Tel.0264442065, Fax: 0264442197
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 888971.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 303115.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 60750.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SERVICII PROIECTARE PENTRU INSTALATII SANITARE, INSTALATII TERMICE, INSTALATII VENTILATIE, ELECTRICE, INSTALATII GAZ SI BANSAMENTE
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Proiectarea se va realiza etapizat . Fiecare faza de proiectare se va realiza numai dupa aprobarea fazei anterioare si functie de alocatia bugetara.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala: Bd.Republicii, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 61005, Romania, Tel.0233216591, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Economic Financiar si Administrativ al Tribunalul Neamt
Adresa postala: Bd. Rapublicii nr.2 Localitatea : Piatra Neamt, ,Localitatea: Republicii, Cod postal: 61005, Romania, Tel.0233213827, Fax: 0233213827
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2009 13:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer