Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE Reabilitare si modernizare Policlinica de Stomatologie Infantila (Spitalul Stomatologic ?Grigore T.Popa?)


Anunt de participare la concursul de solutii numarul 249/29.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA/ENTITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "GR.T.POPA" IASI
Adresa postala: STRADA UNIVERSITATII NR.16 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700115, Romania, Punct(e) de contact: Mircea Cojocaru, Tel. +40 0232/301612, In atentia: Mircea Cojocaru, Email: [email protected], Fax: +40 0232/301658, Adresa internet (URL): http: //www.umfiasi.ro
I.2)
Tipul autoritatii contractante si activitate (activitati) principala (principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Sectiunea II: OBIECTUL CONCURSULUI/DESCRIEREA PROIECTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
PROIECTARE Reabilitare si modernizare Policlinica de Stomatologie Infantila (Spitalul Stomatologic ?Grigore T.Popa?)
II.1.2) Descriere succinta
Proiectare Reabilitare si modernizare Policlinica de Stomatologie Infantila (Spitalul Stomatologic ?Grigore T.Popa?) in conformitate cu rigorile legale si functionale impuse pentru imobilele destinate prestarii de servicii medicale (didactice si de cercetare) ? documentatie de interventie, PTH, DDE, precum si toate documentatiile si avizele solicitate prin certificatul de urbanism.Termen de finalizare contract 31.03.2014
II.1.3) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
71221000-3 - Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Criterii de selectie a participantilor
Lista cu experienta similaraModalitatea de indeplinireParticipantii vor face dovada unei experiente similare, prin finalizarea in ultimii 3 ani a cel putin unui proiect(apropiat cu cel care urmeaza a fi incheiat), in scopul demonstrarii experientei similare, se vor atasa in copie certificata pentru conformitate cu originalul: contractul din care sa reiasa partile contractante, valoarea contractului, document constatator privind indeplinirea contractului/ recomandare/ proces-verbal de receptie a serviciilor contrasemnat de beneficiar)Personal1Ofertantul va face dovada disponibilitatii in vederea indeplinirii contractului ca are personalul necesar elaborarii proiectului complex ce face obiectul prezentului concurs de solutiiModalitatea de indeplinireNote: 1)Pentru persoana/persoanele responsabila/e cu derularea contractului se va face dovada disponibilitatii prin prezentarea unui angajament ? si doar daca este declarat castigator operatorul va incheia contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.Informatii despre subcontractanti (daca este cazul) ? Declaratie privind partea de contract care este indeplinita prin subcontractareResursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa se desfasoare ca urmare a atribuirii in urma prezentei proceduri.La incheierea contractului de achizitie publica se vor solicita de catre autoritatea contractanta copii certificate pentru conformitate cu originalul ale contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii declarati in ofertaModalitatea de indeplinireFormularCertificare sistem de management a calitatiiModalitatea de indeplinireISO 9001 (copie a certificatului vizat la zi)sau echivalent
III.2) Participarea este rezervata pentru o anumita profesie
Nu
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Tip de concurs
Licitatie deschisa
IV.2) Numele participantilor deja selectati
IV.3) Factori de evaluare a proiectelor
1. ? Coerenta solutiei (functional, estetic si incadrarea in amenajarile existente): 40.00? Fiabilitate noilor tehnologii implementateprin integrarea proiectelor pe specialitati 25.00Caracterul inovativ al conceptiei arhitecturale 10.00Costul de executie al lucrarii proiectate 20.00Pretul serviciilor de proiectare 5.00
IV.4) Informatii administrative
IV.4.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
IV.4.2) Conditii de obtinere a documentatiei contractuale si a documentatiei suplimentare
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru obtinerea de documente
Data: 08.01.2014 Ora: 15:00
Documente de plata
Nu
Conditii si modalitate de plata
IV.4.3) Termen limita pentru depunerea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 15.01.2014 Ora: 14:00
IV.4.4) Data expedierii invitatiilor de participare candidatilor selectati
IV.4.5) Limba sau limbile in care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare
Romana
IV.5) Recompense si juriu
IV.5.1) Se vor acorda una sau mai multe prime
Nu
IV.5.2) Detalii privind platile catre toti participantii
IV.5.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor trebui sa fie atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului
Da
IV.5.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Da
IV.5.5) Numele membrilor juriului selectati
1. Director General Ec. Daniela Drugus
2. Prof. Dr. Norina Consuela Forna
3. Adm. Fac. Mirela Apostol
4. Dr. Arh. Ioan Sasu
5. Dr. Arh. Dragos Emil Ciolacu
6. Arh. Sebastian Savescu
7. Ing. Mircea Cojocaru
8. Adm. Patrim. Ionica Barca-Vasiliu
9. Cons. Jr. Nicoleta Nastase
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Concursul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Alte informatii
- In vederea formularii unei solutii, concurentii pot solicita vizitarea amplasamentului. Solicitarea se adreseaza autoritatii contractante, in atentia Serviciul Administrare-Patrimoniu, Tehnic, Investitii-Compartiment Tehnic, dl. Ing. Mircea Cojocaru. Programarea vizitarii amplasamentului se va face in zilele lucratoare, in intervalul orar 10.00 ? 15.00.- Juriul are dreptul de a invita concurentii sa raspunda la problemele care au fost consemnate in raportul de specialitate, urmad a fi intocmite proces-verbale complete ale discutiilor astfel derulate.- Va fi declarat castigator concurentul care obtine cel mai mare punctaj, acesta urmand a fi invitat la negociere in vederea incheierii contractului de prestari servicii de proiectare, in conformitate cu dispozitiile art. 122, lit. h din OUG 34/20061)In cazul in care se constata 2 sau mai multe oferte au punctaje egale, departajarea se va face functie de pretul cel mai mic ofertat al serviciilor de proiectare. Daca egalitatea persista, se va face departajarea dupa criteriul costul de executie a lucrarii proiectate. Daca si in acest caz se mentine egalitatea, se va face departajarea dupa criteriul caracterul inovativ al conceptiei arhitecturale. 2)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire publicata in SEAP, operatorii economici vor utiliza un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, program disponibil pe Site-urile furnizorilor de semnatura electronica. 3) Documentele de calificare depuse in cadrul procedurii vor fi asumate prin semnatura si stampila de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita, in acest scop fiind depusa si Imputernicire, conform Formularului 2.
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.10.2013 14:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer