Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
117.600 RON

Castigatorul Licitatiei: TOPCAD CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 13849/23.07.2007
Informatii anunt de participare asociat 6372
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel.0249/439377;407002, Email: [email protected], Fax: 0249/431708;439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: municipiul Slatina
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare studiu de fezabilitate si proiectare reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231431-7 - Servicii de inginerie termica pentru constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
117, 600RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Experienta similara
30%
Descriere:
3.
Sistemul de management al calitatii implementat
10%
Descriere:
4.
Propunerea tehnica sa fie intocmita astfel incat sa rezulte o buna cunoastere a legislatiei in vigoareprivind realizarea proiectului al calitatii implementat
10%
Descriere:
5.
Durata de prestare a serviciului (elaborarea SF si PTintocmita astfel incat sa rezulte o buna cunoastere a legislatiei in vigoareprivind realizarea proiectului al calitatii implementat
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14779 Denumirea: Proiectare reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, municipiul Slatina
V.1) Data atribuirii contractului 7/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOPCAD CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 2, SC. A, ET. 2, AP. 6, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230086, Romania, Tel.0249434313, Email: [email protected], Fax: 0249434313
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 162000.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 117600.00/159500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu se accepta oferte alternative.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul APL Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, ,Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel.0249407004, Email: [email protected], Fax: 0249439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.07.2007 07:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer