Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Proiectare si Construire POD pe DJ572, km 8+650, comuna Forotic, judetul Caras-Severin" Lucrari de constructii+lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
79.026 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142544/09.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat a Judetului Caras-Severin
Adresa postala: Pta. 1 Decembrie 1918, Nr. 7, Et. 3, Localitatea: Resita, Cod postal: 320067, Romania, Punct(e) de contact: Lucian Ionescu, Tel. +40 255228862, Email: [email protected], Fax: +40 255228863
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Proiectare si Construire POD pe DJ572, km 8+650, comuna Forotic, judetul Caras-Severin" Lucrari de constructii+lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DJ572, km 8+650, comuna Forotic, judetul Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si construire POD pe DJ572, km 8+650, comuna Forotic, judetul Caras-Severin, ca urmare a prabusirii acestuia in urma precipitatiilor din luna martie.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221110-6 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
71322300-4-Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
79, 025.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2332 Denumirea: Proiectare si Construire POD pe DJ572, km 8+650, com. Forotic, jud.C-S, Luc.de cons.+luc. suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 18.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. CAMINELOR, NR. 24, Localitatea: RESITA, Cod postal: 320176, Romania, Fax: +40 255520056
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79025.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 10:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer