Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul ?Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle - Orsova?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.800 RON

Castigatorul Licitatiei: POD-PROIECT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147584/28.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142250
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala CREIR CF Craiova, bdl. Decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Viorel Radut, Sef Birou Achizitii Publice, Elmira Mihart, Ec. Birou Achizitii Publice, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si documentatie de avizare pentru lucrari de interventii la obiectivul ?Consolidare tablier metalic pod km 74+557 fir II linia CF Videle - Orsova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sucursala CREIR CF Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Linia magistrala Videle ? Orsova traverseaza DJ 504 Alexandria ? Pitesti prin intermediul podului metalic cu deschiderea de 17.000 m, situat la km 74+557.Infrastructura podului alcatuita din fundatii directe din beton armat, a fost construita pentru calea ferata dubla in anul 1942 cand s-a dat in functie linia cf firul I.Suprastructura podului este compusa din doua tabliere metalice grinzi cu inima plina cale jos. Tablierul de pe firul I este nituit si corespunde convoiului N german, iar cel de pe firul II este sudat, corespunde convoiului T8, 5 si a fost dat in functie in anul 1969.La revizia periodica efectuata de Atelierul Regional de Poduri, la tablierul metalic de pe firul II au fost descoperite defecte la elementele de rezistenta ale structurii metalice.Datorita starii tehnice precare a structurii de rezistenta a fost introdusa restrictie de viteza de 30 km/h.Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute este de 0 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322300-4 - Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
93/848/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 618 Denumirea: Proiect si docum de aviz pt lucrari de interventii la obiectivul ?Consol tablier met pod km 74+557
V.1) Data atribuirii contractului 22.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POD-PROIECT S.R.L.
Adresa postala: Str. Plopii fara Sot, nr. 3, bl. TR1, et1, ap. 5, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700574, Romania, Tel. 0724.529447;0232.245501, Email: [email protected], Fax: 0232.245501, Adresa internet (URL): www.pod_proiect.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iarcontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun in original. Model de declaratie ? Formularul 15.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.11.2013 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer