Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTARE OBIECTIV DRUM FORESTIER TILVA BLIDARULUI, COMUNA DALBOSET, JUDET CARAS-SEVERIN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.783.437 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.(lider al Asociatiei SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. + S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.)
Anunt de atribuire numarul 22662/06.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15349
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DALBOSET (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DALBOSET)
Adresa postala: Comuna DALBOSET, nr.130, jud.CARAS-SEVERIN, Localitatea: Dalboset, Cod postal: 327165, Romania, Punct(e) de contact: VASILE FUICU, Tel.0255/243403 sau 0255/243406, Email: [email protected], Fax: 0255/243403
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTARE OBIECTIV DRUM FORESTIER TILVA BLIDARULUI, COMUNA DALBOSET, JUDET CARAS-SEVERIN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA DALBOSET, JUDET CARAS - SEVERIN
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE PROIECTARE SI LUCRARI DE EXECUTIE DRUM FORESTIER TILVA BLIDARULUI, COMUNA DALBOSET, CARAS-SEVERIN
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 783, 437.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.(lider al Asociatiei SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A. + S.C. CAMAND IMPEX S.R.L.)
Adresa postala: Str. Nicolae Grigorescu nr.8, judetul Mehedinti, Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal: 220175, Romania, Tel.0252312184, Email: [email protected], Fax: 0252312358
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3022185.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2783437.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL SPECIAL DE PREADERARE PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA SAPARD - ROMANIA MASURA 3.5 "SILVICULTURA" SUBMASURA 4 "DRUMURI FORESTIERE".
VI.2) Alte informatii
O VIZITA PE TERENA FOST ORGANIZATA IN DATA DE 27.07.2007 ORELE 10:00. LOCATIA: CONSILIUL LOCAL DALBOSET, JUDETUL CARAS - SEVERIN.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL TIMISOARA
Adresa postala: PIATA TEPES VODA, NR. 2, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256/498054, Fax: 0256/498054, Adresa internet (URL): www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI DALBOSET, JUDET CARAS - SEVERIN
Adresa postala: NR. 130, Localitatea: DALBOSET, Cod postal: 327165, Romania, Tel.0255/243403, Email: [email protected], Fax: 0255/243403
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2007 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer