Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie - "inlocuire conducta de transport titei 24" Constanta-Midia, deviere, in zonele: Str. Fantanele cca 7000 m, Cardinal-Petrotrans cca. 210 m si varianta Ovidiu - borna 31 cca. 200 m, jud Constanta, pe o lungime totala de cca. 7410


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
347.097 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. PEGAMONT S.A. Ploiesti
Anunt de atribuire numarul 86535/24.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72645
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: STR. Anul 1848 nr.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: DAN MANOLACHE, Tel.0244/401360, Email: [email protected], Fax: 0244/402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie - "inlocuire conducta de transport titei 24" Constanta-Midia, deviere, in zonele: Str. Fantanele cca 7000 m, Cardinal-Petrotrans cca. 210 m si varianta Ovidiu - borna 31 cca. 200 m, jud Constanta, pe o lungime totala de cca. 7410 m"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: puncte de lucru ale beneficiarului
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie - "inlocuire conducta de transport titei 24" Constanta-Midia, deviere, in zonele: Str. Fantanele cca 7000 m, Cardinal-Petrotrans cca. 210 m si varianta Ovidiu - borna 31 cca. 200 m, jud Constanta, pe o lungime totala de cca. 7410 m"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
347, 097EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: L-CA 346 Denumirea: Pr+exec. Inloc cond. titei 24" C-ta-Midia , jud. Constanta, 7410 m
V.1) Data atribuirii contractului 11/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PEGAMONT S.A. Ploiesti
Adresa postala: str. Malu Rosu nr.6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100490, Romania, Tel.0244/262.411, Fax: 0244/262.129
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4309973.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1481167.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Intrucat din motive tehnice, Caietul de sarcini nu a putut fi scanat, acesta va fi pus la dispozitie cu titlu gratuit numai in baza solicitarii scrise transmisa la nr.fax: 0244/402.304 (Directia Logistica Achizitii).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Emil Zolla nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522.445, Fax: 0244/522.452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CONPET SA
Adresa postala: Str. Anul 1848 nr.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel.0244/401.360, Fax: 0244/516.451
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2009 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer