Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTIE - MODERNIZARE SI ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA DEVSEL; SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE TISMANA SI BATOTI, COMUNA DEVESEL; INFINTARE CANTINA SOCIALA, SAT SCAPAU, COMUNA DEVESEL


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.816.132 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TRANS BACO SRL;
Anunt de atribuire numarul 84505/19.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 89625
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DEVESEL (PRIMARIA COMUNEI DEVESEL MEHEDINTI)
Adresa postala:  COMUNA DEVESELJUDETUL MEHEDINTI, Localitatea:  Devesel, Cod postal:  227160, Romania, Punct(e) de contact:  ALEXANDRU MARIUS MIMIS, Tel. 0252353257, Email:  [email protected], Fax:  0252353257, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE - MODERNIZARE SI ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA DEVSEL; SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE TISMANA SI BATOTI, COMUNA DEVESEL; INFINTARE CANTINA SOCIALA, SAT SCAPAU, COMUNA DEVESEL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA DEVESEL, JUDETUL MEHEDINTI
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
OBIECTUL CONTRACTULUI CONSTA IN PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR DE MODERNIZARE SI ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA DEVESEL; SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE TISMANA SI BATOTI, COMUNA DEVESEL; INFINTARE CANTINA SOCIALA IN SAT SCAPAU, COMUNA DEVSEL.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45212422-0-Lucrari de constructii de cantine (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 816, 132RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
45%
Descriere:
2.
Planul de organizare a executiei lucrarilor
20%
Descriere:
3.
tehnologia de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
4.
Planul de management al sanatatii si securitatii muncii
10%
Descriere:
5.
Planul de management de mediu
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
32
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32 Denumirea: PROIECTARE SI EXECUTIE - MODERNIZARE SI ASFALTARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA DEVSEL; SISTEM CENTRALI
V.1) Data atribuirii contractului 10/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TRANS BACO SRL;
Adresa postala:  Str. Dumitru Gheata, nr.16, Localitatea:  Dr. Tr. Severin, Cod postal:  220220, Romania, Tel. 0252312755, Fax:  0252312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6816132.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA(PNDR)MASURA 322 - RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU ECONOMIA SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL MEHEDINTI - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala:  B-dul Carol I, nr. 14, Localitatea:  Dr. Tr. Severin, Cod postal:  220099, Romania, Tel. 0252208245, Fax:  0252314666, Adresa internet (URL):  ww.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA DEVESEL - serviciul achizitii publice
Adresa postala:  DEVESEL, JUDETUL MEHEDINTI, Localitatea:  DEVESEL, Cod postal:  227160, Romania, Tel. 0252/353257, Email:  [email protected], Fax:  0252/353257, Adresa internet (URL):  www.sejmh.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2010 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer