Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie Maternitate Spital orasenesc Asezamintele Brincovenesti Dabuleni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.941.816 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ISIHIA IMPEX SRL
Anunt de atribuire numarul 29232/09.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 15645
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel.0251408277, Email: [email protected], Fax: 0251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executieMaternitate Spital orasenesc Asezamintele Brincovenesti Dabuleni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Spitalul Orasenesc Asezamintele Brincovenesti Dabuleni, judetul Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare studii geo, studii topo, SF, PT, CS , DDE, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, inclusiv viza verificator si executie obiectiv de investitii Maternitate Spital Orasenesc Asezamintele Brancovenesti Dabuleni.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.1)
74131500-1-Studiu de fezabilitate (Rev.1)
74232200-6-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 941, 816RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Criteriul tehnic
60%
Descriere:
2.
Criteriul financiar
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 144 Denumirea: PROIECTARE SI EXECUTIE MATERNITATE SPITALUL ORASENESC ASEZAMINTELE BRINCOVENESTI DABULENI
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ISIHIA IMPEX SRL
Adresa postala: Str.A.I.Cuza, bl.M19A, SC.1, AP.8, jud.Dolj, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200830, Romania, Tel.0351/809778, Fax: 0351/809778
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1941816.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str.stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Bd. Nicolae Titulescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic, administratie publica, secretariat
Adresa postala: Str.Unirii nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200732, Romania, Tel.0251/408213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2007 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer