Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie : ?Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
722.165.696 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire numarul 141039/22.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139340
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA
Adresa postala: STR.ECLUZEI NR.1, AGIGEA, JUD. CONSTANTA, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Stanciu, Tel. +40 0241702705, Email: [email protected], Fax: +40 0241737711, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie : ?Modernizare ecluze ? echipamente si instalatii?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: a)Ec Agigeab)Ec Cernavoda
c)Ec Ovidiu
d)Statia de pompare complexa km. 60 Cernave)Statiile de pompare pt apararea localitatilor Saligny, Faclia si Mircea Voda;
f)Ec Navodari;
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati : ACTIVITATEA I: Proiectare (DTAC, DTOS, expertize tehnice, PT + CS pe specialitati + DDE) siACTIVITATEA II : Executie lucrari conform PT+CS+DDE (inclusiv teste, punere in functiune si operatiuni in perioada de notificare a defectelorExecutia lucrarilor se va realiza in doua faze: Faza I de executie in cadrul POS- Transport 2007 ? 2013Faza II de executie in cadrul POS Transport 2014 ? 2020
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45248100-8 - Lucrari de constructii de ecluze de canal (Rev.2)
44212383-7-Porti de ecluze (Rev.2)
44212390-9-Ecluze de golire (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
722, 165, 712RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S239-394561din12.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): BUGETUL DE STAT: 15%, POS-T AXA PRIORITARA1 DMI1.3:85% Fondul de CoeziuneFinant proiect este asig din sursele mentionate si se va face esalonat in 2 faze, resp a)Faza I de finantare: 352.053.870 lei pana la 31.12.2015(POS-T 2007?2013);b)Faza II de finantare: 370.171.107 lei pana la finaliz proiect(POS-T 2014?2020)si este dependenta de respect bugetului si calendarului de implem a Fazei I
VI.2) Alte informatii
Numele operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: S.C. ?ROMENERGO? S.A. Bucuresti - lider asociere
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta -sectia Comerciala pentru solutionarea proceselor si cererilor privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurilor de atribuire, conform art.286(1) din OG34/2006
Adresa postala: Str.Traian nr.31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241617760, Fax: +40 0241619628, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA - Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: str. Ecluzei, nr.1, Agigea, jud. Constanta, Localitatea: Agigea, Cod postal: 907015, Romania, Tel. +40 0241/702700, Fax: +40 0241/737711
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer